Mäntsälän pohjavesialueet

Kartta Mäntsälän pohjavesialueista   (paikkatietoikkuna.fi)

Tällä sivulla on esitetty Mäntsälän pohjavesialueet. Linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa. Pohjavesialue muodostuu itse pohjavesialueen rajasta sekä pohjaveden muodostumisalueen rajasta. Uloin raja on pohjavesialueen raja, sisempi raja osoittaa muodostumisaluetta. Yhdellä pohjavesialueella voi olla yksi tai useampia muodostumisalueita.

Alueluokka 1: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue

Numero

Alueen nimi

Kokonaispinta-ala [km2]

Muodostumisalueen pinta-ala [km2]

Kokonaisantoisuus [m3/d]

0150501

Ojala

3,22

1,09

1500

0150503

Saari

1,43

0,67

600

0150551

Levanto-Vasaraisennummi

1,55

0,8

500

 

Alueluokka 1E: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen

Numero

Alueen nimi

Kokonaispinta-ala [km2]

Muodostumisalueen pinta-ala [km2]

Kokonaisantoisuus [m3/d]

0150502

Lukko

2,46

1,47

1500

 

Alueluokka 2: Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue

Numero

Alueen nimi

Kokonaispinta-ala [km2]

Muodostumisalueen pinta-ala [km2]

Kokonaisantoisuus [m3/d]

0150505

    Ketunnummi

4,04

1,68

1000

0150507

Riihikorvennummi

1,49

0,71

340

0150514

Patamäki

1,13

0,65

300

0150515

Iilimäki

0,92

0,53

320

0150517

Sääksjärvi

1,07

0,42

280

0150519

Kaipainen

0,81

0,32

180

0150520

Kukkuranmäki

0,67

0,32

170

0150521

Keravanjärvi

1,81

0,89

420

0150527

Hautjärvi

0,56

0,26

120

0150552

Louhela

0,12

-

-

 

 

Julkaistu 11.4.2014 klo 17.09, päivitetty 29.5.2019 klo 11.47

Julkaisija: