Lähivesien tila kiinnostaa mökkikauden alkaessa

Tiedote 2.5.2016 klo 17.02
Haahkat, kuva Eija Putkuri

Mökkikausi on käynnistynyt ja tieto lähivesien tilasta kiinnostaa. SYKEn Vesikartta on kerännyt käyttäjiä viime päivinä yli odotusten. Uudesta palvelusta voi tarkastella mökkijärven tai -joen tilaa melko kattavasti. Suuri osa maamme pintavesistä on ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä: 65 % joista, 85 % järvistä ja 25 % rannikkovesistä.

Vesikartasta löytyy suuri osa Suomen järvistä ja joista

Vesien karttapohjaisessa sovelluksessa (paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta) voi tarkastella vesien ekologista ja kemiallista tilaa sekä muita vesienhoitoon liittyviä aineistoja. Ekologisen tilan luokituksessa on tarkasteltu kaikkia valuma-alueeltaan yli 100 km2 jokia ja pinta-alaltaan yli 1 km2 järviä yksilöidysti. Näiden lisäksi tietoja on joistakin näitä pienemmistä joista ja järvistä, joissa tiedetään olevan vesiensuojelun kannalta erityisiä haasteita tai muita erityispiirteitä. Rannikkovedet on luokiteltu kokonaisuudessaan. Tiedot perustuvat ELY-keskusten, SYKEn ja entisen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (nyk. Luke) seuranta-aineistoihin.

Vesikartalta saatavissa monenlaista tietoa

Vesikartalta voi tarkastella pintavesien tilan ja tyypittelyn lisäksi pohjavesiä. Palvelusta on saatavilla myös tietoa vesiä kuormittavasta toiminnasta, kunnostustoimista ja meriympäristön seuranta-asemista. Vesikartasta löytyy kotimaisten aineistojen lisäksi Norjan ja Ruotsin pinta- ja pohjavesien tilatietoja.

Kartan mittakaavaa voi vaihtaa koko maata kattavasta tiedosta alueelliseen tai esimerkiksi yksittäiseen järveen, jokeen, pohjaveteen tai merialueeseen. Karttapohjina ovat tausta-, maasto- ja merikartta sekä ortokuva.

Vesikartan suosio yllätti

Vesikartan uuden käyttöliittymän suosio on ollut viime päivinä ennakoitua suurempaa. Palvelun kapasiteettia on nostettu ja sen toimintakykyä parannetaan edelleen. Tästä huolimatta palvelussa saattaa esiintyä edelleen ajoittaista hitautta.

Lisätietoja

Limnologi Sari Mitikka, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 430, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Erikoistutkija Pirkko Kauppila, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 269, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kehitysinsinööri Mika Heikkinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 152, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi