Keski-Suomen vesistöjä kunnostetaan suuressa LIFE-hankkeessa

Tiedote 10.12.2015 klo 14.16

SYKE tiedottaa

Tarvalaan Biotalouskampuksen mallikosteikko. Kuva: Arto Ahonen
Tarvalaan Biotalouskampuksen mallikosteikko.
© Kuva: Arto Ahonen

Tammikuussa alkavassa Freshabit-hankkeessa kunnostetaan vesistöjä ja etsitään uusia toimintatapoja 30 kumppanin yhteistyönä kahdeksalla kohdealueella ympäri Suomea. SYKE vastaa mm. Keski-Suomen alueen koordinaatiosta ja yhteistyön edistämisestä. Esimerkiksi Saarijärven reitillä tehdään kunnostuksia ja vesistön vaellusyhteys avataan rakentamalla kalatiet. Kansallisella tasolla SYKE vastaa myös erilaisten vesien- ja luonnonsuojelun tavoitteiden yhteensovittamisesta ja menetelmien kehittämisestä mallintamiseen ja seurantaan.

Saarijärven reitin näkyvin toimenpide tulee olemaan vesistön vaellusyhteyden avaaminen.  Vattenfall Oy rakentaa Hietaman ja Leuhun voimalaitosten yhteyteen kaloille sopivat kulkuväylät. Vuosikymmeniä suljettuna olleen reitin kalastoa seurataan jatkossa suurella mielenkiinnolla.

Saarijärven reitillä tehdään myös kattavasti erilaisia kunnostustoimenpiteitä ja edistetään vapaaehtoistyötä. Tavoitteena on lisätä vesi-, luonto- ja metsäsektoreiden välistä yhteistyötä. Etenkin kuormituksen vähentämiseen tähtäävää yhteistyötä kehitetään.

Keski-Suomen hankealueeseen kuuluvat myös Etelä-Konnevesi ja Päijänne

Tutkimuksellinen pääpaino on Etelä-Konneveden ja Päijänteen vesiluonnon monimuotoisuuden kartoituksessa ja mallinnuksen kehittämisessä. Tavoitteena on kerätä sisävesien osalta kattavasti aineistoa mm. pohjasedimenteistä, vesikasveista, veden virtauksista ja kalojen lisääntymisalueista. Aineistosta on tarkoitus löytää monimuotoisuuden ja elinympäristöjen tilan kannalta tärkeitä alueita ja myöhemmin laajentaa samaa tarkastelutapaa muillekin järville.

Noin 20 miljoonan euron Freshabit-hanketta johtaa Metsähallitus

FRESHABIT-hankkeen valtakunnallinen kokonaisbudjetti on noin 20 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on noin 12 miljoonaa. Hanketta hallinnoi Metsähallitus ja mukana on yhteensä 30 kumppania 8 eri hankealueelta, joista yksi on Keski-Suomi. Laajalle levittäytyvä hanke kestää poikkeuksellisen kauan eli noin 7 vuotta. Tammikuussa 2016 alkava hanke loppuu syksyllä 2022.

Keski-Suomen kohdealueella toimintaa koordinoi SYKE

Keski-Suomen osuutta koordinoi Suomen ympäristökeskus (SYKE). Muut kumppanit ovat Jyväskylän yliopisto, Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen metsäkeskus, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Vattenfall, Saarijärven kaupunki ja Suomen luonnonsuojeluliitto.

Lisätietoa

Kehittämispäällikkö Seppo Hellsten, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 165, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkija Saija Koljonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 791, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Saarijärven reitin toimenpiteistä:
Projektipäällikkö Tarja Stenman, Jyväskylän ammattikorkeakoulu,  Biotalousinstituutti, p. 040 585 2197, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Saarijärven reitin kalateistä:
Johtaja, vesivoima, Erik Mälkki, Vattenfall Oy, p. 040 553 5655, etunimi.sukunimi@vattenfall.com

Viestintäasiantuntija Katri Haatainen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 135, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi