Hyppää sisältöön

Valtakunnallisessa kokeiluhankkeessa etsittiin keinoja ympäristöhallinnon yhteistyön parantamiseen

Uutinen 4.6.2020 klo 17.39

Aluehallintovirastot ja ELY-keskukset ovat vuoden 2019 ja kevään 2020 aikana kokeilleet ympäristötehtävissään erilaisia yhteistyön kehittämiseen ja asiakaslähtöisyyden parantamiseen tähtääviä toimintatapoja. Kokeilut tehtiin ympäristöministeriön rahoittamassa Valtakunnallisten toimintatapojen kokeiluhankkeessa, josta saadut tulokset on nyt koottu yhteen.

Hankkeen kokeilut koskivat erityisesti lupakäsittelyä, valvontaa, ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), alueidenkäyttöä, vesien- ja merenhoitoa ja luonnonsuojelua. Hankkeessa kokeiltiin myös ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelun laajentamista AVIen ympäristölupavastuualueen tehtäviin sekä asiakaspalautteen keräämistä AVIen ja ELY-keskusten ympäristötehtävistä. Lisäksi hankkeessa selvitettiin asiantuntijoiden osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä ympäristöhallinnon verkostojen kehittämistarpeita.

Tavoitteena yhtenäiset toimintatavat

Erilaisissa toimintatapakokeiluissa oli mukana yli 100 asiantuntijaa. Osa testattavista toimintatavoista oli täysin uusia ja osa jo käytössä olevia, jotka eivät olleet vielä vakiintuneet osaksi valtakunnallista käytäntöä.

– Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten välillä on tehty tähänkin asti tiivistä ja tuloksellista yhteistyötä. Tämän hankkeen tavoitteena oli kerätä kokemuksia eri menettelyistä ja käytännöistä ja ottaa parhaat tavat valtakunnalliseen käyttöön, sanoo hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, johtaja Veli-Matti Uski Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Asiakkaiden kannalta on erityisen tärkeää, että toimintatavat eri virastoissa ovat yhtenäisiä kautta Suomen.

– Hankkeen sidosryhmät painottivatkin yhtenäisen ympäristöhallinnon tärkeyttä. Asiakas arvostaa sujuvia menettelyjä ja asiantuntevaa toimintaa varsinkin niissä menettelyissä, joissa on mukana useampi viranomainen tai toimija, Uski jatkaa.

Uusia toimintatapoja lupamenettelyyn, jälkivalvontaan ja osaamisen hyödyntämiseen

Eri kokeiluista kerättiin kokemuksia sähköisellä kyselyllä ja niitä täydentävillä haastatteluilla. Kerätyn tiedon perusteella AVIen ja ELY-keskusten ympäristövastuualueiden johtajat sopivat toimintatavoista, jotka otetaan valtakunnalliseen käyttöön. Toimintatavat koskevat mm. lupamenettelyä, jälkivalvontaa sekä osaamisen laajempaa hyödyntämistä ympäristöhallinnossa.

– Kokemukset ja näkemykset on nyt kerätty yhteen ja on aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Työ toimintatapojen käyttöönoton osalta jatkuu toukokuussa käynnistyneessä jatkohankkeessa, kertoo hankekoordinaattori Anu Onjukka.

– Yhdessä tekeminen, kumppanuus ja asiakaslähtöisyys tulevat jatkossakin painottumaan toiminnan kehittämisessä. Aluehallinnossa on valtavasti osaamista, jota tulisi hyödyntää tehokkaasti yli organisaatiorajojen – siksi kannustamme yhteistyön lisäämiseen sekä aluehallintovirastoissa ja ELY-keskuksissa että niiden välillä, painottaa projektipäällikkö Minna Torkkeli ympäristöministeriöstä.

Lisätiedot

Minna Torkkeli
Projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@ym.fi

Anu Onjukka
Hankekoordinaattori
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Mari Peltonen
Hankekoordinaattori
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ville Timonen
Hankekoordinaattori
etunimi.sukunimi@avi.fi