Toimijat

(Hanke on päättynyt)

Hankkeeseen osallistuvat kaikki ELY-keskukset ja aluehallintovirastot, joissa on ympäristövastuualue. Kokeiluja toteutetaan oikeissa, vireillä olevissa asioissa ja menettelyissä, joten asiakkaat ja heidän näkemyksensä ovat keskeisessä roolissa koko kokeilussa.

ELY-keskukset:

 • Hämeen ELY-keskus
 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
 • Etelä-Savon ELY-keskus
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus
 • Kainuun ELY-keskus
 • Keski-Suomen ELY-keskus
 • Lapin ELY-keskus
 • Pirkanmaan ELY-keskus
 • Pohjois-Karjalan ELY-keskus
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 • Pohjois-Savon ELY-keskus
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Uudenmaan ELY-keskus

Aluehallintovirastot:

 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • Itä-Suomen aluehallintovirasto
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Asiakkaat:

Hankkeessa ovat mukana myös asiakkaat, sillä kokeiluja toteutetaan oikeissa, vireillä olevissa asioissa. Tavoitteena on asiakkaan näkökulmasta lisätä asiakaslähtöisyyttä, parantaa asiakaspalvelua ja sujuvoittaa menettelyjä. Kokeilussa mukanaoleville asiakkaille esitellään hanketta ja sen tavoitteita sekä kokeilun edetessä kerätään palautetta.

Ympäristöministeriö:

Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö.

Julkaistu 17.9.2019 klo 14.46, päivitetty 4.6.2020 klo 10.46
Julkaisija: