Hyppää sisältöön

Asiakaspalautteen kerääminen

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten ympäristötehtävistä kerättiin kokeiluun osallistuvien virastojen asiakkailta asiakaspalautetta keväällä 2020. Palautetta kerättiin ilmoituksista ja sähköisestä asioinnista (ruoppaus- ja niittoilmoitukset, ilmoitukset Natura-alueeseen vaikuttavasta toimenpiteestä, koetoimintailmoitukset), ympäristö- ja vesilupaprosesseista, neuvotteluista asiakkaan kanssa (lupaprosessi ja YVA-menettely), määräaikaistarkastuksista, kaavoitusprosesseista sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyistä.

Kerätyn asiakaspalautteen avulla selvitetään asiakkaiden kokemuksia asioinnin sujuvuudesta, valtakunnallisesta yhtenäisyydestä ja asiantuntemuksen tasosta. Kerätyn palautteen avulla pyritään tuottamaan tietoa, jolla voidaan yhtenäistää toimintatapoja ja lisätä toiminnan asiakaslähtöisyyttä. Palautekyselyiden tuloksia viimeistellään parhaillaan ja niistä tullaan tiedottamaan loppukesästä.

Kerätyn asiakaspalautteen pohjalta kehitetään virastojen toimintaa ja menettelyitä. Kyselyjen toteuttamisen ja tulosten pohjalta arvioidaan myös mahdollisuuksia asiakaspalautteen keräämisen jatkokehittämiselle. Kokeilun tuloksia voidaan hyödyntää valtakunnallisen asiakaspalautteen keräämisen suunnittelussa osana aluehallinnon laajempaa asiakaslähtöisyyden kehittämistä.

Asiakaspalautekyselyn tietosuojaseloste (pdf)

Lisätietoja:

Anu Onjukka, ylitarkastaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 023 036, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

 

Julkaistu 15.1.2020 klo 15.19, päivitetty 24.6.2020 klo 11.33
Aihealue:
Julkaisija: