Hanke

(Hanke on päättynyt)

Valtakunnallisten toimintatapojen kokeiluhankkeen avulla on tarkoitus lisätä ja kehittää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) ja aluehallintovirastojen (AVI) välistä yhteistyötä ja valtakunnallisia toimintatapoja. Tavoitteena on kokeilla uusia toimintatapoja vireillä olevissa asioissa.

Hanke koostuu seuraavista osioista:

1) Erilaiset toimintatapojen kokeilut: Virastoissa kokeillaan yli kymmentä erilaista toimintatapaa kaiken kaikkiaan lähes 50 vireillä olevassa menettelyssä. Kokeiluissa kehitetään lupa- ja valvontaviranomaisen välistä yhteistyötä, virastojen sisäistä yhteistyötä sekä asiakaslähtöisiä toimintatapoja. Uusia toimintatapoja kokeillaan kaikissa ELY-keskuksissa ja aluehallintovirastoissa vuoden 2019-2020 aikana. Kokeilut toteutetaan osana ympäristöasioiden käsittelyä. Kokeiluihin on valittu hankkeita (mm. lupa-, valvonta- ja YVA-hankkeita) eri puolilta Suomea. Kokemukset kootaan yhteen hankkeen lopussa. Myös asiakkailta, joiden hankkeet ovat olleet mukana kokeiluissa, kerätään palautetta.

2) Ympäristöasioiden asiakaspalvelun laajentaminen aluehallintovirastojen ympäristövastuualueelle

3) valtakunnalliseen asiakaspalautejärjestelmään liittyvien tarpeiden kartoitus ja asiakaspalautteen keräämisen kokeilu

4) verkostojen ja henkilöstön osaamista kokoavan Osaava-järjestelmän kehittäminen ja kokeilu

5) sähköisten järjestelmien kokeilut ja

6) osallistaminen.

Julkaistu 17.9.2019 klo 14.46, päivitetty 4.6.2020 klo 10.46
Julkaisija: