Hyppää sisältöön

Varaudutaan tulvariskeihin

AJANKOHTAISTA

Kuuleminen ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi järjestetään 2.11.2020-3.5.2021. Lisätietoja myöhemmin.

Vesistöjen ja meren rannikon merkittävät tulvariskialueet vuoteen 2024 asti on nimetty 20.12.2018.

Lue lisää: Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi
  • Kuulemisissa kerätyt palautteet löytyvät alueellisilta sivuilta, joiden linkit alla. Valtakunnallinen palautekooste löytyy alempaa tältä sivulta.

Kuuleminen merkittävistä tulvariskialueista päättyi 9.7.2018

Tältä sivulta saat edelleen käyttöösi ELY-keskusten kuulemisasiakirjat (pdf) sekä tietoa SOVA-lain mukaisen ympäristöarvioinnin aloittamisesta ja toteutuksesta. Haluamasi ELY-keskuksen omille sivuille pääset klikkaamalla alueen nimeä listasta. Tulvariskialueet löydät ELY-keskusten sivuilta tai tulvakarttapalvelusta (www.ymparisto.fi/tulvakartat).

ELY-keskustet ovat laatineet saamastaan palautteesta koosteet vastineineen. Ne löytyvät alueellisilta sivuilta. Lisäksi on laadittu valtakunnallinen yhteenveto päättynesstä kuulemisesta. Saadun palautteen pohjalta tarkistettujen ehdotusten perusteella Maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018 Suomen merkittävät tulvariskialueet vuoteen 2024. Näiden alueiden tulvariskien hallinnan suunnittelua valmistelevat tulvaryhmät. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tai päivitetään tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä koko vesistö- tai rannikkoalueen kattavat suunnitelmat tulvariskien hallitsemiseksi.

 

Alueelliset sivut ja ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi (pdf)

1.     Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa; ehdotus (pdf)
2.     Etelä-Savo; ehdotus (pdf)
3.     Häme; ehdotus (Kanta-Häme pdf, Päijät-Häme pdf)
4.     Kaakkois-Suomi; ehdotus (Kymenlaakso pdf, Etelä-Karjala pdf)
5.     Kainuu; ehdotus (pdf)
6.    Keski-Suomi; ehdotus (pdf)
7.     Lappi (materiaalit myös saameksi); ehdotus (pdf)
8.     Pirkanmaa; ehdotus (pdf)
9.     Pohjois-Karjala; ehdotus (pdf)
10.   Pohjois-Pohjanmaa; ehdotus (pdf)
11.    Pohjois-Savo; ehdotus (pdf)
12.   Uusimaa; ehdotus (pdf)
13.   Varsinais-Suomi ja Satakunta; ehdotus (pdf)

Kuulemisen tausta-asiakirjat

Hulevesitulvien, eli rankkasade- ja lumensulamistulvien, hallinta on kuntien vastuulla. Katso lisää www.ymparisto.fi/hulevesitulvat

 

Tulvariskien hallinnan suunnittelu on jatkuva prosessi

Tulvariskien hallinnan suunnittelu koostuu kolmesta vaiheesta, jotka toistetaan kuuden vuoden välein.
Vaiheet ovat:

  1. Tulvariskien alustava arviointi
  2. Tulvakarttojen laatiminen merkittäviksi todetuille alueille (www.ymparisto.fi/tulvakartat)
  3. Tulvariskien hallintasuunnitelmat, jotka sisältävät tavoitteet ja toimenpiteet (Yhteenveto tulvariskien hallintasuunnitelmista vuosille 2016-2021)
Tulvakartoitusprosessi
Tulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet
 Aaltoviiva (oranssi)
Julkaistu 10.7.2018 klo 0.01, päivitetty 9.9.2020 klo 10.40