Hyppää sisältöön

Varaudutaan tulvariskeihin

AJANKOHTAISTA

  • Anna palautetta 2.11.2020 14.5.2021 tulvariskien hallintasuunnitelmien ehdotuksista: ohjeet tällä sivulla
  • Seuraa Twitterissä ja muillakin kanavilla #vaikutavesiin

Anna palautetta tulvariskien hallintasuunnitelmista

Suunnitelmaehdotuksissa esitetään tavoitteet sekä toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi sekä toimenpiteiden muut vaikutukset.

Koko vesistöalueen kattavissa suunnitelmissa tarkastellaan muun muassa tulvien ennustamista ja niistä varoittamista sekä maankäytön ja pelastustoimien suunnittelua. Lisäksi selvitetään tarve ja mahdollisuudet esimerkiksi tulvavesien pidättämiseen, vesistön säännöstelyn kehittämiseen tai perkauksiin ja pengerryksiin ottaen huomioon myös vesienhoidon tavoitteet.

 

Mistä asioista toivotaan palautetta?

Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, saavutetaanko esitetyillä toimenpiteillä valitut tulvariskien hallinnan tavoitteet, ja onko toimenpiteiden etusijajärjestys, toteutettavuus sekä vaikutukset vesienhoidon tavoitteisiin arvioitu riittävästi. Myös yksittäisistä toimenpiteistä sekä niiden arviointiperusteista ja vaikutuksista voi antaa palautetta.

 

Suunnitelmaehdotukset vuosille 2022–2027, materiaalit ja palautteenantaminen

Linkit suunnitelmakohtaisille sivuille, joista löytyy suunnitelmaehdotukset, kuulutukset, lisätietoja sekä mm. tausta-asiakirjat ja mahdolliset aiemmat suunnitelmat:

 

   
 

 

Palautetta voi antaa myös ELY-keskuksen kirjaamoon

Voit toimittaa palautteesi myös ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostitse tai postitse, jos et halua käyttää lausuntopalvelu.fi-palvelua, jonka suorat linkit on esitetty aiemmin tällä sivulla. Käytä osoitetta, joka löytyy sen alueen kuulemisasiakirjasta, jota palautteesi koskee. Kuulemisasiakirjat löytyvät kunkin tulvariskien hallintasuunnitelman omalta sivulta. Niiden linkit löytyvät edeltävältä listalta. 

 

Tulvariskien hallinnan suunnittelu on jatkuva prosessi

Tulvariskien hallinnan suunnittelu koostuu kolmesta vaiheesta, jotka toistetaan kuuden vuoden välein.
Vaiheet ovat:

  1. Tulvariskien alustava arviointi
  2. Tulvakarttojen laatiminen merkittäviksi todetuille alueille (www.ymparisto.fi/tulvakartat)
  3. Tulvariskien hallintasuunnitelmat, jotka sisältävät tavoitteet ja toimenpiteet (Yhteenveto tulvariskien hallintasuunnitelmista vuosille 2016-2021)

Hulevesitulvien, eli rankkasade- ja lumensulamistulvien, hallinta on kuntien vastuulla. Katso lisää www.ymparisto.fi/hulevesitulvat

Tulvakartoitusprosessi
Tulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet
 Aaltoviiva (oranssi)
Julkaistu 10.7.2018 klo 0.01, päivitetty 2.11.2020 klo 7.38