Varaudutaan tulvariskeihin

AJANKOHTAISTA

Vesistöjen ja meren rannikon merkittävät tulvariskialueet vuoteen 2024 asti on nimetty 20.12.2018.

Lue lisää: Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi

Kuulemisissa kerätyt palautteet löytyvät alueellisilta sivuilta, joiden linkit alla. Valtakunnallinen palautekooste löytyy alempaa tältä sivulta.

 

Anna palautetta tulvadirektiivin toimivuudesta

Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon lainsäädäntömme perustuu direktiiveihin, joilla varmistetaan jäsenmaiden yhtenevät periaatteet vesivarojen kestävään hoitoon, vesien tilan parantamiseen sekä tulvariskien vähentämiseen. EU-komissio arvioi parhaillaan, soveltuuko tulva- ja vesipuitedirektiivit tarkoituksiinsa vai tarvitaanko niihin muutoksia. Voit antaa palautetta: Fitness Check of the Water Framework Directive and the Floods Directive

Kuuleminen merkittävistä tulvariskialueista päättyi 9.7.2018

Tältä sivulta saat edelleen käyttöösi ELY-keskusten kuulemisasiakirjat (pdf) sekä tietoa SOVA-lain mukaisen ympäristöarvioinnin aloittamisesta ja toteutuksesta. Haluamasi ELY-keskuksen omille sivuille pääset klikkaamalla alueen nimeä listasta. Tulvariskialueet löydät ELY-keskusten sivuilta tai tulvakarttapalvelusta (www.ymparisto.fi/tulvakartat).

ELY-keskustet ovat laatineet saamastaan palautteesta koosteet vastineineen. Ne löytyvät alueellisilta sivuilta. Lisäksi on laadittu valtakunnallinen yhteenveto päättynesstä kuulemisesta. Saadun palautteen pohjalta tarkistettujen ehdotusten perusteella Maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018 Suomen merkittävät tulvariskialueet vuoteen 2024. Näiden alueiden tulvariskien hallinnan suunnittelua valmistelevat tulvaryhmät. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tai päivitetään tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä koko vesistö- tai rannikkoalueen kattavat suunnitelmat tulvariskien hallitsemiseksi.

 

Alueelliset sivut ja ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi (pdf)

1.     Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa; ehdotus (pdf)
2.     Etelä-Savo; ehdotus (pdf)
3.     Häme; ehdotus (Kanta-Häme pdf, Päijät-Häme pdf)
4.     Kaakkois-Suomi; ehdotus (Kymenlaakso pdf, Etelä-Karjala pdf)
5.     Kainuu; ehdotus (pdf)
6.    Keski-Suomi; ehdotus (pdf)
7.     Lappi (materiaalit myös saameksi); ehdotus (pdf)
8.     Pirkanmaa; ehdotus (pdf)
9.     Pohjois-Karjala; ehdotus (pdf)
10.   Pohjois-Pohjanmaa; ehdotus (pdf)
11.    Pohjois-Savo; ehdotus (pdf)
12.   Uusimaa; ehdotus (pdf)
13.   Varsinais-Suomi ja Satakunta; ehdotus (pdf)

Kuulemisen tausta-asiakirjat

Hulevesitulvien, eli rankkasade- ja lumensulamistulvien, hallinta on kuntien vastuulla. Katso lisää www.ymparisto.fi/hulevesitulvat

 

Tulvariskien hallinnan suunnittelu on jatkuva prosessi

Tulvariskien hallinnan suunnittelu koostuu kolmesta vaiheesta, jotka toistetaan kuuden vuoden välein.
Vaiheet ovat:

  1. Tulvariskien alustava arviointi
  2. Tulvakarttojen laatiminen merkittäviksi todetuille alueille (www.ymparisto.fi/tulvakartat)
  3. Tulvariskien hallintasuunnitelmat, jotka sisältävät tavoitteet ja toimenpiteet (Yhteenveto tulvariskien hallintasuunnitelmista vuosille 2016-2021)
Tulvakartoitusprosessi
Tulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet
 Aaltoviiva (oranssi)
Julkaistu 10.7.2018 klo 0.01, päivitetty 20.12.2018 klo 14.17