Hyppää sisältöön

Merenhoito tuo tuloksia

Itämeri on yksi maailman herkimmistä meristä. Se on matala ja lähes suljettu allas, jonka rannoilla elää paljon ihmisiä. Rehevöityminen on Itämeren suurin ongelma, jota ilmastonmuutos vaikeuttaa entisestään samalla kun se muuttaa meren ekosysteemiä. Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöityjä meriä, ja laivaliikenne öljynkuljetuksineen on merkittävä riski. Merenhoidon päämääränä on ollut saavuttaa Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Hyvää tilaa ei ole vielä saavutettu, joten suunnittelua ja konkreettista toimintaa pitää jatkaa. Paljon on tehtävää – mutta onneksi myös paljon asiantuntemusta ongelmien ratkomiseen.

Puhtaat vesistöt. Iloa nyt ja tulevaisuudessa

Meren tilaa seurataan jatkuvasti. Seurannan perusteella laaditaan arvio meren tilasta joka kuudes vuosi, ja meriympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi asetetaan yleiset ympäristötavoitteet ja niiden toteutumisen seuraamiseksi indikaattorit. Samoin määritetään, miten hyvä tila saavutetaan. Arvioiden perusteella laaditaan merenhoidon toimenpideohjelma, jossa on meren tilaa parantavia toimenpide-ehdotuksia. Ensimmäinen toimenpideohjelma valmistui 2015 ja se päivitetään vuonna 2021. Jokaisella kansalaisella on mahdollisuus osallistua, kommentoida ja vaikuttaa, kuinka meren tilaa hoidetaan.

Merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa, Suomen meriympäristön tila, on päivitetty 2018. Suunnitelman toista osasta eli seurantaohjelmasta järjestettiin kuuleminen 20.1.-20.3.2020.

Merenhoidon suunnittelu on jatkuva prosessi

Merenhoidon suunnittelu jakaantuu kolmeen osaan ja etenee kuuden vuoden sykleissä.

Merenhoidon prosessi

Vaikuta vesiin. Merenhoidon suunnitteluprosessi.jpg

Merenhoito on tiiviisti kytketty myös jokia, järviä ja pohjavesiä koskevaan vesienhoitoon.

Miten Itämeren tilaa parannetaan?

Voit tutustua Itämeren tilaan vuonna 2018 julkaistun Suomen meriympäristön tila -raportin sekä karttapalvelun avulla.

Karttapalvelu

Itämeren tilan parantamiseksi toteutetaan parhaillaan toimenpideohjelmaa, johon voit tutustua oheisen linkin kautta.

Julkaistu 4.1.2018 klo 16.09, päivitetty 9.9.2020 klo 14.36
Aihealue: