Hyppää sisältöön

Rauman saaristo

Selkämerellä FINMARINET-hankkeen kartoitukset keskittyvät Rauman saariston Natura-alueelle, jonka maisemaan kuuluvat tiheät metsäiset saaristot, kallioluodot ja avoimet rannat. Louhikkoisten luotojen lisäksi maisemaa hallitsevat moreeniharjanteet ja pitkät harjualueet. Merenpohja on syvillä alueilla pääasiassa pehmeitä sedimenttejä, mutta erityisesti alueen eteläosien rannikoilla pohja voi olla hyvinkin kivistä. Monimuotoisuuden kannalta merkittävistä elinympäristötyypeistä alueella esiintyy erityisesti ulkosaariston luotoja ja saaria, mutta alueella tavataan myös riuttoja ja rannikkolaguuneja.

FINMARINET-hankkeen tutkimusalue Rauman edustalla sekä Rauman saariston Natura-alue.

Rauman Natura-alueen kasvisto ja eläimistö on monipuolista ja lajistoon kuuluu myös harvinaisuuksia. Erityisesti alueen saaret ja luodot ovat merkittäviä lintujen pesimäalueita ja levähdyspaikkoja. Alueen vedenalainen eliöstö on hyvin samankaltaista Saaristomeren eliöstön kanssa ja sitä luonnehtivat mm. rakkolevä, sinisimpukka ja hietakatkarapu. Alhaisemman suolapitoisuuden vuoksi kaikki lajeista eivät kuitenkaan menesty enää Selkämerellä ja esimerkiksi meriajokasta esiintyy ainoastaan Rauman saariston eteläosissa.

Julkaistu 1.11.2013 klo 15.10, päivitetty 1.11.2013 klo 15.14