Hyppää sisältöön

Tammisaaren edusta

Läntisellä Suomenlahdella FINMARINET-hankkeen kartoitukset keskittyvät Tammisaaren, Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden merensuojelualueelle, joka on yli 52 km2 kokoinen Natura-alue Tammisaaren edustalla.   Ttutkimusalue  on elinympäristöiltään hyvin vaihteleva sisältäen suojaisia poukamia, matalaa sisäsaaristoa ja avointa ulkosaaristoa. Vyöhykkeiset elinympäristöt edustavat pienoiskoossa kaikkia rannikkoalueita ja ovat mahdollistaneet poikkeuksellisen monipuolisen lajiston syntymisen alueelle. Se onkin luokiteltu erityisiä suojelutoimia vaativaksi merialueeksi.

FINMARINET-hankkeen tutkimusalue Tammisaaren edustalla sekä Tammisaaren, Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden merensuojelualue.

Alueen pohjoispuolella sijaitseva Pohjanpitäjänlahti on matalaa vuonoa muistuttava murtumalaakso, jossa suolapitoisuus muuttuu voimakkaasti merelle päin kuljettaessa. Ravinteikkaan Pohjanpitäjänlahden kasvisto on poikkeuksellisen runsasta ja koostuu lähinnä makean veden lajeista. Lajistoon kuuluu mm. uhanalainen tähtimukulaparta. Myös linnustollisesti alue on merkittävä. Pohjanpitäjänlahden ja merialueiden väliin jää laajoja hiekkapohjaisia lahtia, hiekkarantoja ja kallioluotoja. Alueella on näkyvissä merenlahdista järviksi kuroutuvia fladoja ja kokonaan umpeutuneita järviä, sekä vedenalaisia hiekkasärkkiä. Matalien pehmeiden pohjien kasvillisuus ja linnusto on valtakunnallisesti merkittävää sisältäen myös perinnebiotooppikohteita. Kauempana merellä sisäsaaristo on kasvillisuudeltaan runsasta ja siellä on hietikkodyynejä ja hiekkarantoja. Sen sijaan ulkosaariston luodot ovat lähes kasvittomia. Kaiken kaikkiaan alue sisältää laajasti tärkeitä elinympäristötyyppejä, kuten vedenalaisia hiekkasärkkiä, rannikon laguuneja, matalia lahtia ja vedenalaisia riuttoja.

Elinympäristöjen monipuolisuuden takia alueen eliöstö on runsaslajinen. Matalilla alueilla pohjat ovat pääasiassa kovia kallio- ja kivikkopohjia, mutta syvemmillä alueilla ne muuttuvat pehmeiksi sedimenttipohjiksi. Merenpohjan muodoiltaan alue on erittäin vaihteleva. Vedenalainen luonto on Tammisaaren alueella erittäin monimuotoista käsittäen mm. levävyöhykkeitä ja putkilokasviyhdyskuntia.

Julkaistu 1.11.2013 klo 15.11, päivitetty 1.11.2013 klo 15.13