Hyppää sisältöön

Itäinen Suomenlahti

Kotkan edustalla FINMARINETin tutkimus keskittyy "Itäisen Suomenlahden saaristo ja vedet" Natura-alueelle. Sen vedenalainen luonto edustaa vaihettumisvyöhykettä mereisestä makean veden tyyppiin. Pääasiassa itäisen Suomenlahden vesi on hyvin vähäsuolaista, minkä vuoksi monet mereisistä lajeista eivät menesty tällä alueella. Rannan ja pohjan muodot ovat Kotkan edustalla vaihtelevia. Alueen länsiosissa on erityisesti kalliorantoja ja siirtolohkareiden täplittämät matalat alueet ovat yleisiä. Idässä sen sijaan esiintyy myös pehmeitä pohjia, kuten hiekkapohjia. Koska alue sijaitsee pääasiassa ulkosaaristossa, rannikko on avointa ja harvojen saarien välissä on laajoja selkävesiä.

FINMARINET-hankkeen tutkimusalue Kotkan edustalla sekä Itäisen Suomenlahden kansallispuisto.

Alueesta suurin osa kuuluu itäisen Suomenlahden kansallispuistoon, jolle tunnusomaisia ovat jyrkkärantaiset kalliosaaret sekä pitkänomaiset harjusaaret. Harjumuodostelmat jatkuvat myös veden alla, minkä lisäksi saarten ympärillä tavataan paljon hiekkasärkkiä. Näiden vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden luontotyyppien lisäksi alueella esiintyy rannikkolaguuneja ja riuttoja. Kalliorannoilla kasvillisuus koostuu rakkolevästä, haarukkalevästä ja muista levälajeista, merenlahdissa ja hiekkapohjilla kasvaa myös runsaasti erilaisia putkilokasveja. Alueen eläinlajisto on myös yhdistelmä makean ja murtoveden lajistoa, sisältäen erilaisia kotiloita, simpukoita, äyriäisiä ja muita pohjaeläimiä.

Julkaistu 1.11.2013 klo 15.11, päivitetty 1.11.2013 klo 15.13