VELMU-karttapalvelu

VELMU-ohjelma inventoi Suomen meriluonnon monimuotoisuutta. Työn tuloksia voi hyödyntää VELMU-karttapalvelussa.

 

Karttapalvelu käytössäsi

VELMU-kartta kokoaa yhteen kartoitusten tulokset yhdistettynä muuhun dataan. Karttapalvelussa voi muun muassa katsella ja tulostaa vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMUssa koottuja lajeja, luontotyyppejä ja ympäristömuuttujia kuvaavia pisteaineistoja ja karttatasoja.

Karttapalvelua kehitetään jatkuvasti ja sinne lisätään aineistoja myös VELMUn yhteistyökumppaneilta.

 

Tilaa VELMUn uutiskirje - ja pysyt pinnan alla

VELMUn uutiskirje kertoo VELMU-hankkeen tuoreimmat uutiset ja uusimmat löydöt. Uutiskirjeen lähettää Varsinais-Suomen ELY-keskus.

 

VELMU-kartan päivitykset

Tulevat päivitykset

Kevät 2021: Aineistopäivitys

Viimeisimmät päivitykset

2020-11: Aineistopäivitys; Lajipisteet, uhanalaiset lajit ja kartoitusmenetelmät -aineistoihin päivitetty SEAmBOTH-pisteaineistoja vuodelta 2019. Päivitetty pisteaineistojen lajinimiä. Päivitetty pintavesien hydrologis-morfologinen muuttuneisuus sekä ekologinen tila 2013 vuoden 2016 aineistoihin. Lisätty ilmakuvatulkittu karttataso rannikkoalueen ihmispaineista ja uusia pohjaeläinmalleja. Poistettu vanhentuneita aineistoja: laivaonnettomuudet 1989-2017 (HELCOM), öljypäästöt 1998-2017 (HELCOM), satamat, kalankasvatus, typen ja fosforin pistekuormitus, rannikon suunnitteilla olevat tuulivoimalat 2015, EU-uimavesidirektiivin uimarannat.

5/2020: Aineistopäivitys
Lajipisteet, uhanalaiset lajit ja kartoitusmenetelmät -aineistoihin päivitetty vuoden 2019 VELMU-pisteaineistot sekä Ahvenanmaan erilliskartoitukset 2017-2018 / Lisätty Suomen ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet (EMMA) sekä luontodirektiivin meriluontotyyppien paikkatiedot (2019 raportointi) / Päivitetty luontotyyppimallien kuvaustapa / Poistettu vanhat luontodirektiivin meriluontotyypit.

11/2019: Aineistopäivitys
Lisätty luontotyyppien esiintymistodennäköisyysmallit (19 kpl) / Lisätty Syvyysalueet -aineisto vayla.fi rajapinnalta / Päivitetty HUB biotooppiluokittelu / Poistettu Eliöyhteisömallit (4 kpl) / Poistettu VelmuTausta -taustakartta / Poistettu VELMU syvyysmalli.

Julkaistu 30.10.2020 klo 11.15, päivitetty 5.1.2021 klo 11.38