VELMUn inventoinnit ja inventointialueet

VELMUssa kartoitetaan sekä meriluonnon geologisia ja fysikaalisia ominaisuuksia että lajeja ja niiden muodostamia eliöyhteisöjä. Inventointeja suunnataan luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäville alueille sekä alueille, joilla esiintyy uhanalaisia lajeja tai luontotyyppejä.

 

Inventointialueet

VELMU-ohjelman inventoinnit alkoivat jo vuonna 2004, mutta systemaattisempaan kartoitustyöhän koko Suomen merialueella päästiin vasta vuonna 2011, kun ohjelman rahoitus kasvoi merkittävästi.  

VELMUn tutkimuspisteet vuodesta 2004 animaationa. Kertyvä pistemäärä lisääntyy ensin hitaasti, sitten kiihtyvällä tahdilla kunnes tutkimusalue kattaa harvakseltaan koko Suomen merialueen.
VELMU-kartoitusten eteneminen vuosina 2004-2020.

Tutustu merialueiden erityispiirteisiin:

 

 

Julkaistu 12.1.2021 klo 16.01, päivitetty 9.9.2021 klo 11.35