Hyppää sisältöön

VELMUn inventoinnit ja inventointialueet

VELMUssa kartoitetaan sekä meriluonnon geologisia ja fysikaalisia ominaisuuksia että lajeja ja niiden muodostamia eliöyhteisöjä. Inventointeja suunnataan luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäville alueille sekä alueille, joilla esiintyy uhanalaisia lajeja tai luontotyyppejä.

 

Inventointialueet

VELMU-ohjelman kohdealueena on koko Suomen merialue. Alueet on jaettu omiin inventointialueisiin, joilla kaikilla on omat erityispiirteensä: Perämeri (1), Merenkurkku (2), Selkämeri (3), Saaristomeri (4), Läntinen Suomenlahti (5), Itäinen Suomenlahti (6).

 

Tutustu kartoitusalueisiin

  1. Perämeri
  2. Merenkurkku
  3. Selkämeri
  4. Saaristomeri
  5. Läntinen Suomenlahti
  6. Itäinen Suomenlahti

 

 

Julkaistu 30.10.2020 klo 9.04, päivitetty 30.10.2020 klo 9.11