Tavoitteet

Hankkeen vesienhoito-osion tavoitteena oli vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpiteiden tarkennetun toteutuksen käynnistäminen, vesienhoidon toimenpiteiden kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen sekä  vesienhoidon toimijoiden järjestäytymisen ja verkostoitumisen tehostaminen. Lisäksi tavoitteena oli lisätä tietojen vaihtoa ja tietoisuutta vesiympäristöstä ja vesienhoidon toteutukseen liittyvistä asioista paikallisesti.

Isokari_Tikander.JPG, Isokari_Tikander.JPG

Isokarin majakkasaari eteläisellä Selkämerellä. Kuva: Sanna Tikander

Vesienhoidon toiminnalliset tavoitteet hankkeessa olivat:

  1. Aktivoida paikallista vesienhoitotoimintaa
  2. Tunnistaa vesienhoidon kustannustehokkaimmat ja toteuttamiskelpoisimmat toimenpideyhdistelmät toiminta-alueella
  3. Täydentää ja vakiinnuttaa Satakunnan ja Varsinais-Suomen vesien käytön ja hoidon eri intressitahojen välinen yhteistyö
Julkaistu 5.6.2014 klo 9.57, päivitetty 13.6.2014 klo 14.59