Vieraslajien torjunta

Pienpetopyynnillä ja vieraslajien hävittämisellä tuetaan Suomen alkuperäistä eläin- ja kasvilajistoa

Impatiens glandulifera (2)_Virpi.JPG

Jättipalsami. Kuva: Virpi Karén

Hopearuutanat_Sanna_Tikander.JPG

Suomen luonnolle vieraista kasvilajeista muun muassa jättipalsami leviää tehokkaasti siementämällä kosteikoissa ja rantametsissä joki- ja puronvarsia myöten. Lajin osalta tulisi varmistaa, ettei kasvi pääse leviämään puronvarsilehtoihin, joissa se uhkaisi arvokasta lehtolajistoa. Myös nopeakasvuinen terttuselja voi tukahduttaa niittymäistä kasvilajistoa laidunniityillä. Pensas tuottaa runsaasti marjoja ja siemenet leviävät helposti lintujen mukana.

Monet hoito- ja kunnostustyöt kosteikkolintujen elinympäristöjen parantamiseksi valuvat hukkaan, jos samanaikaisesti ei vähennetä lintujen pesiä ja poikueita tuhoavia supikoiria ja minkkejä.  Arvokasta käytännön linnustonsuojelutyötä tekevät monet metsästysseurat, sillä tulokaspetojen vähentämiseksi tarvitaan yhteistoimintaa ja yhä useamman metsästäjän panosta. Onnistuneen pienpetokantojen vähentämisen tae on pyynnin jatkuvuus. Ellei pienpetokantoja kuriteta säännöllisesti, aiempien vuosien pyyntiponnistelujen saavutukset menetetään.

Vieraslajeihin kuuluva hopearuutana on runsastunut muutamassa vuodessa valtalajiksi Viurilanlahden Natura-alueeseen kuuluvilla jätevedenpuhdistamon altailla. Hyvin tehokkaana lisääntyjänä ja hyvän selviämis- ja kilpailukykynsä ansiosta laji pystyy varsinkin pienvesissä valloittamaan elintilaa ja mahdollisesti aiheuttamaan haittaa muilla kalalajeille. Hopearuutanoiden poistokalastuksella puututaan vieraslajiongelmaan, mutta samalla parannetaan altaiden vedenlaatua ja linnuston elinolosuhteita sekä poistetaan vesiä rehevöittäviä ravinteita.

Hopearuutana muistuttaa kotimaista ruutanaamme. Varmimmin ne erottaa toisistaan etummaisen kiduskaaren siivilähampaiden määrän perusteella. Lisäksi hopearuutana on väriltään hopeanhohtoinen ruutanan ollessa väriltään keltaisen- tai kuparinruskea. Kuva: Sanna Tikander

Julkaistu 23.7.2014 klo 11.09, päivitetty 23.7.2014 klo 11.06