Seminaarit

Hanke järjesti Suomen ympäristökeskuksessa kaksi valtakunnallista seminaaria

Ekologiset käytävät maankäytön suunnittelussa -seminaari

Seminaari kokosi asiantuntijoita viranomaissektorilta ja järjestöistä keskustelemaan ekologisten käytävien tarpeista ja mahdollisuuksista maankäytön suunnittelussa. Työpajoissa pohdittiin keskeisiä tapoja edistää ekologisten käytävien näkyvyyttä kaavoituksen eri tasoilla, sekä miten tietojärjestelmiä hyödyntämällä voidaan kohdentaa käytävät lajiston kannalta oikeille alueille. Ekologiset käytävät mahdollistavat eläinten, kasvien ja sienten siirtymisen ja leviämisen sopivasta elinympäristöstä toiseen.

Monikäyttösuunnittelulla Suomen ranta-alueet kuntoon -seminaari

Seminaari esitteli ranta-alueiden monikäyttösuunnittelun tavoitteita ja toteutusta kolmella pilottisuunnittelualueella Lounais-Suomessa, sekä etsi keinoja laajentaa suunnittelu ja rantojen tehokas hoito koko maahan.

Ympäristöministeriön asettama valtakunnallinen ranta-alueiden suunnittelutyöryhmä (RAMOS) julkaisi ja Maaseutuverkosto painatutti oppaan ranta-alueiden monikäyttösuunnitelmien laadinnasta. Oppaassa on huomioitu VELHO-hankkeen kokemukset suunnitelmien laadinnasta ja hoitotöiden toteutuksesta. Opas on tärkeä työkalu laajennettaessa ranta-alueiden suunnittelua koko Suomen rannikko-alueelle. Opas esiteltiin seminaarissa, samoin hankkeen kokemuksia ja julkaisuksi koottuja keskeisiä tuloksia ranta-alueiden kunnostusmenetelmistä ja ruovikoiden hyötykäytöstä.

Puhdas merivesi -seminaarit

Vuosina 2012-2014 hanke oli mukana järjestämässä valtakunnallisia Puhdas merivesi -seminaareja Raumalla yhdessä monien muiden toimijoiden kanssa (Satavesi-ja Pro Saaristomeri-ohjelmat, Suomen ympäristökeskus, Itämerihaaste, Satakuntaliitto, Pyhäjärvi-instituutti ja Rauman kaupunki). Seminaarit olivat osa Raumanmeren Rotaryklubin Meremme tähden -projektia. Seminaarin esitykset ja muut lisätiedot ovat nähtävissä osoitteessa www.puhdasmerivesi.fi.

Pro Saaristomeri- ja Satavesi -ohjelmakokoukset

Hanke järjesti kolme laajaa vesienhoidon toimijoille suunnattua ohjelmakokousta. Kokoukset olivat kaikille avoimia seminaareja, joissa paneuduttiin ajankohtaisiin vesienhoidon asioihin valtakunnallisten asiantuntijaesitysten avulla.

Tammikuussa 2012 järjestettiin Turussa Pro Saaristomeren seminaari ravinteiden kierrättämisestä ja sen hyödyistä vesiensuojelussa. Seminaari kokosi salin täyteen kuulijoita ympäristöministerista paikallisiin toimijoihin. Seminaarin yhteydessä pidettiin myös ohjelman ohjelmakokous. Seminaarin luentoihin voi tutustua Pro Saaristomeri-ohjelman sivuilla.

Sataveden kymmenvuotisohjelmakous järjestettiin Porin Suomalaisella Klubilla torstaina 22.11.2012. Paikalle oli saapunut juhlistamaan Satavesi-ohjelman kymmenvuotista taivalta lähes sata vesiensuojelun ystävää. Juhlassa muisteltiin Sataveden aikaisempia saavutuksia ja haasteita unohtamatta tulevaisuuden suunnitelmiakaan. Tilaisuudessa saatiin lisäksi kuulla kaunista musiikkiesitystä, vesiaiheista tietenkin. Esitys huipentui juhlalliseen yhteislauluun, Satakunnan maakuntalauluun. Aineistoon voi tutusta Satavesi-ohjelman sivulla.

Joulukuussa 2013 järjestettiin jälleen Turussa Pro Saaristomeren seminaari. Tällä kertaa paneuduttiin Itämeren resurssien käyttöön ja tulvan EU-ohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksiin vesienhoidossa. Seminaarin luentoihin voi tutustua Pro Saaristomeri-ohjelman sivuilla.

Vene.JPG

Kuva: Pasi Salmi

Julkaistu 17.6.2014 klo 14.00, päivitetty 23.7.2014 klo 11.14