Omatoiminen vesistöseuranta

OVP_Tikander

Hankkeen Omat vedet paremmiksi -kampanjan kurssi Lehmijärvellä. Kuva: Sanna Tikander

Omatoiminen vesistöseuranta on olennaista erityisesti niille yhdistyksille ja organisaatioille, jotka ovat suunnittelemassa tai jo toteuttamassa vesistön kunnostus- ja hoitotöitä. Vaikka omatoiminen vesistöseuranta ei korvaa kattavia laboratoriossa tehtäviä vesianalyysejä, siitä saadaan hyödyllistä vesistön tilaa ilmentävää ja ajallisesti kattavaa tietoa. Viranomaisilla tulee olemaan jatkossa entistä pienemmät resurssit kattaviin vedenlaadun tutkimuksiin etenkin pienten vesistöjen osalta. Tässä korostuu omatoimisen vesistöseurannan merkitys, koska sitä voidaan hyödyntää kunnostus- ja hoitotöiden vaikuttavuuden seurannassa. Ratkaisevaa itse seurannan järjestämisen lisäksi on tietojen tallennuksen varmistaminen ja siten tietojen hyötykäyttömahdollisuuden takaaminen pitkällä tähtäimellä.

Hankeessa järjestettiin 11 Omat vedet paremmiksi -kurssia. Kursseilla tutustuttiin lähivesistöjen tilaan ja opeteltiin seuraamaan vesistöjen muutoksia. Seurantakursseilla opastettiin  näkösyvyyden, levien, vedenkorkeuden ja kalaston seurantaan sekä opeteltiin tallentamaan omia havaintotietoja avoimeen Järviwiki-palveluun. Hankkeen aikaiset havaintotiedot tallennettiin myös Varsinais-Suomen liiton ylläpitämään Lounaispaikka-paikkatietoportaaliin. Linkit Järviwikiin ja Lounaispaikan Omat vedet paremmiksi-kampanjan havaintoihin löytävt sivun oikeasta laidasta.

Vesistötarkkailun kurssimateriaali

Ohjeet ja lomakkeet vesistötarkkailuun

Julkaistu 17.6.2014 klo 13.59, päivitetty 16.6.2014 klo 14.54