Kummikoulutoiminta

Kummikoulut_Saarni

Kummikoulutoimintaan osallistui yli 1600 oppilasta 48 koulusta. Mielenkiintoisinta koululaisista oli tutkia vedenalaista luontoa. Kuva: Kati Saarni

Hankkeessa järjestettiin 2011 - 2013 alakoulujen 3.-5.-luokkalaisille toiminnallisia vesistöopetuspäiviä. Toiminnan ensivaiheessa tehtiin yhdessä koulujen ja Pyhäjärvi-instituutin sekä Valonian kanssa opetuspaketit, joissa opastetaan huolehtimaan vesistöjen kunnosta, tutustutaan vesieliöihin ja veden laadun tarkkailuun sekä kerrotaan esimerkein omien toimien ja käyttötottumusten merkityksestä vesiensuojelussa. Opetusmateriaalit ovat kaikkien käytettävissä sivun alalaidasta. Materiaali on lainattavissa Porin ympäristövirastosta (yhteyshenkilö Heli Välimaa) sekä Valonialta (Susanna Auvinen).

Sekä lapset että opettajat pitivät valmiiksi suunnitelluista ja toiminnallisista vesikoulupäivistä. Ulkopuolisen tahon valmistelemien vesikoulujen järjestäminen vaatii kouluilta vain vähän resursseja ja ne ovat helppo kokonaisuus vietäväksi kouluihin. Ympäristökasvatuksellisesti vesikoulut ovat tehokas ja mielenkiintoinen keino viedä vesiensuojeluasiaa ja vesitietämystä alakouluikäisille. Vesikoulut voisivat olla osa jatkuvaa ympäristökasvatustoimintaa, mutta rahoitus toiminnalle puuttuu. Hyvä vaihtoehto on liittää vesikoulut osaksi monivuotista vesiensuojeluasioihin keskittyvää hanketta VELHOn tapaan. Vesikoulu-paketti räätälöitiin hankkeessa alakoululaisille, mutta vastaavan tai osan tästä opetuskokonaisuudesta voisi pitää yläkoululaisille ja lukiolaisille.

Yhden alakoululaisten vesikoulupäivän järjestämiseen kuluu kahdelta vetäjältä 15 työtuntia. Laskelmassa ei ole huomioitu opetuskokonaisuuksien valmisteluun ja opetusmateriaalin valmistamiseen käytettävää aikaa. Niihin on ensimmäisellä kerralla varattava ainakin 5 työpäivää, ellei valmiita materiaaleja ole käyttävissä. Vetäjien lisäksi vesikoulu sitoo opettajan ja mahdollisen avustajan työajan eli yhteensä 25 h / koulupäivä.

Kummikoulujen syksyn ja kevään 2011-2012 vesistöopetuspäivien materiaalit ovat kaikkien  vapaassa käytössä. Materiaalit on tehnyt Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus VALONIA.

Teemana vesi ja vesistöntutkiminen

Teemana ihminen ja vesi

Koululaisten tekemiä vesiensuojeluaiheisia töitä:

Näiden tehtävien lisäksi Pyhäjärvi-instituutti ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen VELHO-hanke ovat tehneet seuraavat materiaalit:

Julkaistu 17.6.2014 klo 14.00, päivitetty 26.6.2014 klo 23.12