Oppaat ja esitteet

VELHO-hankkeessa ja yhteistyössä muiden kanssa valmistuneita oppaita ja esitteitä

VELHO-hanke_esite.JPG

VELHO 2010–2014 Vesien- ja luonnonhoidon alueelinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla. pdf (5,2 Mt)

Esite sisältää VELHO-hankkeen kolmen osahankkeen; luonnonhoidon, vesienhoidon ja ranta-alueiden monikäytön keskeisimpiä tuloksia tiiviissä paketissa.
Rytinää ruovikoihin välkettä vesiin.JPG

Rytinää ruovikoihin – välkettä vesiin. Ohjeita ranta-alueiden hoitoon

Liv i vassen – glittrande vatten. Anvisningar om strandskötsel

Entisaikojen avoimet ranta-alueet ovat nykyisin harvinainen näky. Laiduntavat eläimet eivät enää pidä rantakasvillisuutta matalana, eikä kasvillisuutta niitetä karjan talvirehuksi. Tiheät rantaruovikot ovat vallanneet entiset laidunalueet ja yhä kauemmas pakenevaa rantaviivaa vastaan taistellaan ruoppauksin. Vapaa-ajanasutusalueita luonnehtivatkin paikoin viivasuoraan kaivetut veneväylät ja niiden väliset ruovikkoa ja koivua kasvavat läjitysmassasaarekkeet. Monet aikaisemmin hyvinkin tavalliset avoimien rantaniittyjen linnut ovat kadonneet, sillä korkeissa ruovikoissa pärjäävät enää vain muutamat ruovikkojen lintulajit.

Liv i vassenglittrande vatten.JPG Suomalainen rantaluonto ja -maisema tarvitsevat laajamittaisia hoitotoimenpiteitä, jotta kehityssuunta voidaan kääntää. Vesistöihin tulevaa ravinnevalumaa tulee estää ja ravinteiden poiskeruuta – kuten rantaruovikoiden korjuuta – puolestaan edistää. Umpeutuneita ranta-alueita olisi hyvä kunnostaa joko niittämällä tai laiduntamalla takaisin rantaniityiksi. Ranta-alueiden ruoppauksessa tulee olla yhteiset pelisäännöt, jotta rantamaisema pysyy kaikille avoimena ja kauniina. Tässä julkaisussa käsitellään monipuolisesti ranta-alueiden hoitoa sekä annetaan käytännön vinkkejä sopivan hoitomenetelmän valintaan. Suomalaisista rantamaisemista kannattaa pitää huolta – yhdessä.
RantaOpas.JPG

Opas ranta-alueiden monikäyttösuunnitteluun.pdf (3.7 Mt)

Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelu on hyvin käytännöllistä suunnittelua, jonka avulla voidaan tehokkaasti löytää rannikkoalueemme tärkeimmät monimuotoisuus- ja vesiensuojelukohteet. Tavoitteena on resurssiviisaasti rakennettu optimaalinen hoidettujen merenrantaniittyjen, ruovikoiden ja muiden ranta-alueiden ekosysteemipalveluiden verkosto.

Oppaan toteutus on rahoitettu VELHO-hankeesta ja Maa- ja metsätalousministeriön Maaseutuverkostosta. Ohjauksesta on vastannut ympäristöministeriön asettama ja rahoittama RAMOS-työryhmä ja kirjoitustyöstä ja tietojen kokoamisesta on vastannut Ympäristökonsultointi Jynx Oy.

DSC_0033.JPG

Oppaita vesienhoitoon

Vesienhoidon perusasioita, muistilistoja ja yhteystietoja tomijoille hankkeessa tehdyissä A4-kokoissa esitteissä:

Vesikasvien niitto (2.6 Mt)

Ruoppaus (1.9  Mt)

Vesistön tarkkailu (1.9 Mt)

Hoitokalastus (2.1 Mt)

Vedenpinnannosto (1.9 Mt)

Pieni_lounais-suomen_vesistöalueet.jpg

Vesistöalueet tutuiksi -esitesarja esittelee varsinaissuomalaisia vesistöjä

Aurajoki ja Raisionjoki-Ruskonjoki Paimionjoki
Halikonjoki, Uskelanjoki, Purilanjoki ja Sauvonjoki Kiskonjoki-Perniönjoki
Laajoki, Mynäjoki, Hirvijoki ja Puttaanjoki Sirppujoki jaVelluanjoki ja Ihodenjoki
Saaristomeri

Julkaistu 17.6.2014 klo 15.23, päivitetty 22.8.2014 klo 7.57