Suunnittelun vaiheet

Alueiden maanomistajat ja käyttäjät mukana suunnittelussa

Portaat.JPG, Portaat.JPG

Kuva: Marjo Perkonoja

Hoito- ja käyttösuunnitelmat on laadittu osana Varsinais-Suomen ELY-keskuksen johtamaa VELHO-hanketta. Suunnittelukohteiden hoidon ja käytön suunnittelu aloitettiin järjestämällä kaikille avoimet yleisötilaisuudet, joista ilmoitettiin kutsuilla maanomistajille, paikallislehdissä, hankkeen verkkosivuille, kuntien ilmoitustauluilla ja verkkosivuille. Yleisötilaisuuksissa kerrottiin suunnitelmien tavoitteista, sisällöistä, aikatauluista ja suunnitelmien laatimisen menettelytavoista.

Suunnittelun tueksi kullekin kohteelle perustettiin omat suunnitteluryhmänsä, jotka koostuivat mm. paikallisista maanomistajista, alueellisten lintutieteellisten yhdistysten sekä kalastuskuntien ja -alueiden, riistanhoitoyhdistyksien, metsästysseurojen, vesienhoito- ja luonnonsuojeluyhdistyksien jäsenistä, kuntien, MTK:n, metsähallituksen ja ELY-keskuksien edustajista.

Hoito- ja käyttösuunnitelmien valmiit käsikirjoitukset esiteltiin avoimissa yleisötilaisuuksissa. Käsikirjoitukset olivat luettavissa myös hankkeen nettisivuilla ja se lähettiin kommenteille suunnittelussa mukana olleille toimijaryhmille. Suunnitelmista voisi kuitenkin antaa kommentit kuka tahansa. Lausunnot sisältöineen on kirjattu suunnitelmiin ja suunnitelmissa on vastattu saatuihin palautteisiin sekä kerrottu miten ne ovat vaikuttaneet suunnitelmiin. Valmiit hoito- ja käyttösuunnitelmat on julkaistu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen julkaisusarjassa.
Julkaistu 17.6.2014 klo 15.51, päivitetty 23.7.2014 klo 10.56