Hankealueet

Toimintaa laajasta koko Lounais-Suomessa

Natura-kosteikkojen ja lähivaluma-alueiden osallistava hoidon ja käytön suunnittelu

Esitteen_kartta_Muokattu.jpg

1. Karvianjoen kosket

2. Pukanluoma

3. Niemijärvi-Itäjärvi

4. Inhottujärvi

5. Paimionjokilaakso

6. Paimionlahti

7. Mustfinnträsket

8. Viurilanlahti

9. Kiskonjoen vesistö

10. Oukkulanlahden-Naantalinaukon suunnittelualue

11. Mynälahden suunnittelualue

12. Satakunnan suunnittelualue

Hoitoa ja käyttöä suunniteltiin neljällä Satakunnan ja viidellä Varsinais-Suomen Natura 2000 -alueella. Karvianjoen koskien Natura-alue sijaitsee osin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Kiskonjoen vesistön Natura-alue osin Uudenmaan ELY-keskuksen alueella.

Ranta-alueiden integroiva yleissuunnittelu ja bioenergiahyödyntäminen

Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelua tehtiin Varsinais-Suomessa kahdella suunnittelualueella: Mynälahden keskiosissa Sarsalanaukon – Musta-aukon mannerrannoilla ja suurimmilla saarilla (mm. Vähämaa, Keräsaari ja Livonsaari) sekä Oukkulanlahden – Naantalinaukon ranta-alueilla ja suurimmissa saarissa. Satakunnassa suunnittelualue koostui pienemmistä osa-alueista Eurajoen Orjansaaresta Porin Makholmaan ulottuvalla ranta-alueella.

Vesienhoidon toteuttaminen vesistöalueilla

Vesienhoidon toiminta-alueina olivat molemmat maakunnat kokonaisuudessaan eli alueen kaikki kahdeksan vesistöaluetta (esitetty kartalla eri pohjavärein). Yhteistyöhankkeita kartoitettiin vesistöalueryhmissä, joissa huomioitiin kunkin vesistöalueen erityistarpeet. Käytännön toiminta koostui SATAVESI- ja Pro Saaristomeri -ohjelmissa järjestetyistä vesienhoidon toimijoille suunnatuista alueellisista tapaamisista ja tilaisuuksista.
Julkaistu 22.7.2014 klo 14.58, päivitetty 23.7.2014 klo 10.51