Vakkolankosken kalatie Porvoonjoella

Vakkola_pieni.jpg

Vakkolankoski ennen kalatien rakentamista.

vakkolan kalatie ylhaalta_pieni.jpg

Etualalla louhittu ja kivetty kalatie sekä betoninen väliseinä, jolla rajoitetaan kalatiehen tulevan veden määrää.

Vakkolankoski sijaitsee Porvoonjoessa, Askolan kunnassa. Porvoonjoen valuma-alue Vakkolankosken kohdalla on 1 115 km2, josta järviä on 2 %. Virtaamavaihtelut voivat olla hyvin voimakkaita pienestä järvisyydestä johtuen.

Voimalaitoksen lupaehtojen mukaan kalatiehen ja koskialueelle tulee johtaa vettä 0,7 m3/s 1.5.–31.10. välisenä aikana. Vakkolankosken nousukorkeus on 6,8 m ja kalatien yhteispituus on noin 80 metriä. Kalatie toteutettiin ns. hybridikalatienä, josta 4,1 metrin nousu on toteutettu luonnonmukaisena kalatienä (65 metriä) ja yläosan nousu 2,7 m on rakokalatieosuutta (15 metriä). Rakokalatiessä on 14 allasta ja altaiden vedenpintojen ero altaiden välillä on 0,2 m.

Rakokalatien alapuolelle louhittiin kanaali, johon rakennettiin yhteensä 16 luonnonkivistä kynnystä 1,5–3 metrin välein. Joka kolmas kynnys on ns. pääkynnys, joka koostuu kolmesta suuremmasta kivestä ja yhdestä matalammasta laakeasta porraskivestä. Pääkynnysten väleihin kivettiin muodoltaan vaihtelevia lisäkynnyksiä, jolloin yli 0,2 m korkeita vesikynnyksiä ei päässyt muodostumaan. Rakenteita tukevat kivet ankkuroitiin kanaalin pohjaan teräsankkureilla ja osa kivistä voitiin sijoittaa siten, että ne tukeutuvat ankkuroituihin kiviin. Kynnykset toteutettiin pääasiassa luonnonkivistä. Kalatien keskivaiheille louhittiin leveähkö yhtenäinen allas, joka mahdollistaa kalojen levähtämisen nousun aikana.

Vakkolankosken alapuolella ei ole täydellisiä nousuesteitä, mutta kahdella alemmalla voimalaitoksella on vielä tehtävä nousua helpottavia toimenpiteitä nousumahdollisuuksien parantamiseksi. Paikallisten kalojen vaellusta ja kalatien käyttöä on tutkittu Vakkolankoskella VAKI-laskurilla ja todettu, että kalat käyttävät kalatietä. Kun alapuolisen jokiosuuden nousumahdollisuuksia saadaan parannettua, niin Vakkolankosken kalatie mahdollistaa vaelluskaloille nousumahdollisuuden Porvoonjoen ylempiin osiin.

Perustietoja Vakkolankosken kalatiestä

valmistumisvuosi 2009
pituus 80 m
nousu 6,8 m
miten nousu on porrastettu 16 luonnonkivikynnystä ja yläosa betonisena rakokalatienä
pääkynnysten korkeusero 0,2 - 0,5 m
mitoitusvirtaama 0,6 m3/s
vesileveys mitoitusvirtaamalla 2,5 - 4 m
vesisyvyys mitoitusvirtaamalla 0,5 - 1,2 m
etäisyys jokisuusta 20 km

 

Vakkolankosken padon alapuolista aluetta, johon louhittiin kynnystetty kalatieosuus. Kuva: Olli Jaakonaho

Vakkolankosken padon alapuolista aluetta, johon louhittiin kynnystetty kalatieosuus.

Asemapiirros Vakkolankosken kalatiestä

Asemapiirros Vakkolankosken kalatiestä

Pituusleikkaus Vakkolankosken kalatien luonnonmukaisemmasta osuudesta

Pituusleikkaus Vakkolankosken kalatien luonnonmukaisemmasta osuudesta

Luonnonmukaisen kalatieosuuden poikkileikkauskuva havainnollistaa kivikynnysten rakennetta

Luonnonmukaisen kalatieosuuden poikkileikkauskuva havainnollistaa kivikynnysten rakennetta.

Kuva Vakkolankosken rakokalatieosuudesta

Vakkolankosken rakokalatieosuus

Kalatien suuaukko on kuvassa keskellä. Kuvassa syksyinen runsaan virtaaman tilanne, jolloin vettä tulee myös vasemman puoleista reittiä altaaseen. Kuva: Harri Aulaskari

Kalatien suuaukko keskellä. Kuvassa syksyinen runsaan virtaaman tilanne, jolloin vettä tulee myös vasemman puoleista reittiä altaaseen.

Vakkolankosken rakokalatie on betonirakenteisena, jossa veden kulkua ohjataan väliseinillä altaista toiseen. Altaiden vesisyvyys on n. 1,0 metriä. Kuva: Harri Aulaskari

Vakkolankosken rakokalatie on betonirakenteisena, jossa veden kulkua ohjataan väliseinillä altaista toiseen. Altaiden vesisyvyys on n. 1,0 metriä.

Kuva: Harri Aulaskari, Tero Taponen ja Olli Jaakonaho

 

Julkaistu 1.12.2014 klo 12.19, päivitetty 6.10.2017 klo 15.29
Julkaisija: