Lontoon pohjapato Hirvihaaranjoella

Lontoon pohjapato alhaalta kuvattuna kesäkuussa 2011. Kuva: Harri Aulaskari

Pohjapato alhaalta kuvattuna kesäkuussa 2011.

Hirvihaaranjoki (Mäntsälänjoki, Mustijoki) saa alkunsa Sulkavanjärvestä, joka sijaitsee Mäntsälän kunnan pohjoisosassa lähellä Kärkölän rajaa. Joki virtaa Mäntsälän, Pornaisten ja Porvoon kautta ja laskee mereen Kilpilahden kohdalla Porvoossa. Hirvihaaranjoen pituus on n. 78 kilometriä. Lontoon pohjapadolla valuma-alue on n. 243 km2.

Hirvihaaranjoen järjestelytyön tarkoituksena oli vähentää tulvahaittoja Hirvihaaranjokeen rajoittuvilla peltoalueilla. Järjestely-yhtiö perustettiin 21.7.1965 ja työ toteutettiin valtion työnä Helsingin vesipiirin toimesta pääasiassa vuosina 1969–1978. Järjestelytyön yhteydessä rakennettiin 7 pohjapatoa turvaamaan riittävä alivesien aikainen vedenkorkeus. Pohjapadot toteutettiin pääasiassa luonnonkivistä rakentamalla.

Lontoon pohjapadon savesta rakennetun sydänosan päällä on kivistä, louheesta ja sorasta tehty rakenneosa, jonka pinta on muista järjestelyhankkeen padoista poiketen päällystetty n. 20 cm paksuisella betonilla. Erityisen suuria virtaamatilanteita lukuun ottamatta Lontoon pohjapato oli kalojen nousuesteenä. Padon rakenne oli ajan mittaan rapistunut mm. padon läpi suotautuvan veden ja jäiden vaikutuksesta. Betonipintaisen padon alaluiska oli jyrkkä ja alaosastaan pahoin rapautunut. Luiskan juuressa oli runsaasti kiviä, joiden lomitse vesi virtasi jättäen kiveyksen pinnan pääosin kuiville.

Nousureitti suunniteltiin rakennettavaksi siten, että betonoitu patorakenne puhkaistiin sen oikeasta reunasta ja väylä muotoiltiin kulkemaan padon alapuolella oikealta vasemmalle reunalle välittömästi betonipadon alaluiskan alapuolella. Väylä kynnystettiin kivillä niin, että saavutettiin kalojen nousulle riittävän pieni kaltevuus. Työsaumat, oikeanpuoleinen rantaluiska sekä betoniluiskan alapuoli vahvistettiin ja suojattiin kiveyksellä.

Saukkojen hajuposti/suojapaikka rakennettiin luonnonkivistä uoman oikealle rannalle, jossa oli suojainen ja maapohjaltaan kestävä paikka suojapaikan toteuttamiseen. Suojapaikka sijoitettiin riittävän korkealle penkkaan, jolloin vesi ei pääse tavanomaisella tulvalla huuhtomaan rakennetta. Kivistä muotoiltiin yhdeltä sivulta avonainen kehä, jonka päälle asetettiin laakea kivi. Sisätilan sivut ovat n. 50-80 cm ja korkeus n. 30 cm. Pohjalle levitettiin sorakerros.

Perustietoja Lontoon pohjapadon monipuolistamisesta

valmistumisvuosi 2009
pituus 50 m
nousu n. 1,5 m
miten nousu on porrastettu niskakynnys luonnonkivistä ja virtakiviä kynnysmäisinä ryhminä
pääkynnysten korkeusero 0,1 - 0,2 m
mitoitusvirtaama Koko joen virtaama
vesileveys mitoitusvirtaamalla 2 m
vesisyvyys mitoitusvirtaamalla 0,2 - 1 m
etäisyys jokisuusta n. 64 km

Lontoon pohjapato ennen kunnostusta

Lontoon pohjapato ennen kunnostusta kesällä 2009.

Lontoon pohjapadon pituus- ja poikkileikkaus

Pohjapadon pituus- ja poikkileikkaus

Lontoon pohjapadon kalatien asemapiirros

Kalatien asemapiirros

Suunnitelmakuva valokuvapohjalle tehtynä

Suunnitelmakuva valokuvapohjalle tehtynä

Lontoon kalatien pituusleikkaus

Lontoon kalatien pituusleikkaus

Lontoon pohjapadon kalatien typpipoikkileikkaukset

Kalatien typpipoikkileikkaukset

Lontoon pohjapato ylhäältä kuvattuna kesäkuussa 2011. Kuva: Harri Aulaskari

Pohjapato ylhäältä kuvattuna kesäkuussa 2011.

Maaliskuussa 2011 pohjakynnykselle tehtiin taimenen mätirasiaistutus. Kuva: Sampo Vainio

Maaliskuussa 2011 pohjakynnykselle tehtiin taimenen mätirasiaistutus.

Kuvat: Sampo Vainio ja Harri Aulaskari

Julkaistu 1.12.2014 klo 12.20, päivitetty 5.12.2014 klo 18.59
Julkaisija: