Kocksbybäckenin padon korvaaminen pohjakynnyksillä ja uoman kunnostuksella

Kocksbybäckenin pohjakynnykset kunnostuksen jälkeen elokuussa 2004

Kocksbybäckenin pohjakynnykset kunnostuksen jälkeen elokuussa 2004

Vuonna 2000 tehdyssä inventoinnissa havaittiin, että Ingarskilanjoen alimmassa sivu-uomassa Kocksbybäckenissä oli noin metrin korkuinen pato kasteluveden ottamista varten. Ylä- ja alapuolisen vedenpinnan korkeusero oli vähäinen, koska rakennelma vuoti vettä läpi ja esti kalojen vaelluksen. Puro on erittäin merkittävä lisääntymisalue Ingarskilanjoen alkuperäiselle taimenkannalle ja siksi puroa kunnostettiin vuonna 2003. Kunnostuksen yhteydessä pato purettiin ja korvattiin pohjakynnyksillä, jotka sopivat taimenelle myös lisääntymis- ja elinalueeksi. Heti kunnostuksen jälkeen havaittiin merestä nousseita kutevia kaloja pohjakynnyksen niskalla ja yläpuoliselta alueelta on tehty säännöllisesti havaintoja taimenista.

Perustietoja Kocksbybäckenin patomuutoksesta

valmistumisvuosi 2003
pituus 20 m
nousu n. 0,3 m
miten nousu on porrastettu 2 pohjakynnystä ja virtakiviä
pääkynnysten korkeusero 0,15 m
mitoitusvirtaama koko puron virtaama
vesileveys mitoitusvirtaamalla 2 m
vesisyvyys mitoitusvirtaamalla 0,1 - 0,5 m
etäisyys jokisuusta 2,3 km

Kocksbybäckenin patorakennelma vuonna 2000

Patorakennelma vuonna 2000

Pato purettu ja pohjatöiden teko käynnissä. Kuva vuodelta 2003

Pato purettu ja pohjatöiden teko käynnissä. Kuva vuodelta 2003

Kivien asettelu ja korkeustasojen tarkastaminen alkamassa

Kivien asettelu ja korkeustasojen tarkastaminen alkamassa

Kocksbybäcken, ensimmäinen kerros kivirungosta tehty ja mursketäyttö käynnissä

Ensimmäinen kerros kivirungosta tehty ja mursketäyttö käynnissä

Kocksbybäcken, toinen kivikerros ja mursketäyttö valmis

Toinen kivikerros ja mursketäyttö valmis

Pohjakynnykset verhoiltu soralla ja kivillä

Pohjakynnykset verhoiltu soralla ja kivillä

Kutukuoppa niskalla vuoden 2005 marraskuun alussa

Kutukuoppa niskalla vuoden 2005 marraskuun alussa

Kuvat: Harri Aulaskari

Julkaistu 1.12.2014 klo 12.20, päivitetty 5.12.2014 klo 19.21
Julkaisija: