Ingarskilanjoen myllypadon kalatie

Ingarskila vuonna 2000, ensimmäiset kivet lisätty

Kalatie vuonna 2000, ensimmäiset kivet lisätty.

Ingarskilan myllypato on rakennettu 1919 ja vettä käytettiin myllyn ja raamisahan toimintaan vuoteen 1968 asti. Vuonna 1988 valmistuneen ensimmäisen kalatieversion (betoniraput) kautta kaloilla oli sopivissa virtaamaolosuhteissa mahdollisuus nousta padon ohi. Kalatien toimivuutta parannettiin vuonna 1999 laittamalla kiviä kalatiehen, mutta kivet olivat liikkuneet ja kalatien toiminta ei ollut paras mahdollinen. Siksi vuonna 2003 tukikiviä ankkuroitiin paikalleen ja kiveystä täydennettiin samassa yhteydessä kun kalatien alapuolista aluetta kunnostettiin. Kunnostuksen jälkeen kalat ovat voineet nousta kalatien kautta pienempiä virtaamia lukuunottamatta. Kalatiehen on käytettävissä koko joen virtaama, joten jokeen nousevat kalat löytävät helposti kalatien. Viimeisimmän kunnostuksen jälkeen yläpuolisilla lisääntymisalueilla on havaittu vuosittain taimenen luonnonlisääntymistä ja merestä nousseita suuria meritaimenia.

Myllykosken pato oli käytännössä ainoa todellinen nousueste Ingarskilanjoessa ja kalatie avasi vaellusyhteydet mereltä latvoille asti. Myllykosken kalatie oli ensimmäinen viranomaistyönä toteutettu kalatierakenne Uudellamaalla. Ingarskilanjoessa on oma meritaimenkanta, joka on erittäin arvokas.  Kalatien kautta meritaimenet pääsevät hyödyntämään padon yläpuolisia lisääntymisalueita, jonne taimenet eivät pitkään aikaan päässeet vaeltamaan.

Perustietoja Ingarskilanjoen myllypadon kalatiestä

valmistumisvuosi 1988/1999/2003
pituus 20 m
nousu n. 1,5 m
miten nousu on porrastettu 5 betonikynnystä ja virtakiviä
pääkynnysten korkeusero 0,3 m
mitoitusvirtaama koko joen virtaama
vesileveys mitoitusvirtaamalla 5 m
vesisyvyys mitoitusvirtaamalla 0,2 - 0,7 m
etäisyys jokisuusta 13 km

Ingarskilanjoki vuonna 2000 ennen kiviä

Kalatie vuonna 2000 ennen kivien lisäämistä.

Ingarskila kunnostus 2003

Koskialueen kunnostuksessa vuonna 2003 tehtiin kalatien alapuolelle 3 kynnystä, joilla helpotettiin kalojen pääsyä kalatiehen ja parannettiin kalatien kiveystä. Rakenteet näkyvät hyvin vähäisen virtaaman aikaan otetussa kuvassa.

Ingarskilanjoen kalatie

Syksyllä virtaamien kasvaessa todettiin, että kalatien toimivuus oli parantunut merkittävästi ja yläpuoliselta koskialueelta tavattiin useita merestä kudulle nousseita kaloja. kuva otettu lokakuussa 2004.

Kuvat: Harri Aulaskari

Julkaistu 1.12.2014 klo 12.18, päivitetty 5.12.2014 klo 18.41
Julkaisija: