Ympäristökäsikirja

Maatilan ympäristökäsikirja

Peltosirkku Ville Heimala
Maatilan ympäristökäsikirjan ja ympäristötestin kuvat ovat Ville Heimalan käsialaa. Kuvassa äärimmäisen uhanalainen peltosirkku.

Käsikirjaan on koottu käytännönläheistä tietoa maatalouden ympäristövaikutuksista. Käsikirjassa on huomioitu valumavesien hallinta, eroosio, maanrakenne, lannoitus, luonnon monimuotoisuus ja energia.

Gårdens miljöhandbok på svenska:

Maatilan ympäristötesti

Testaa millä tasolla tilallasi ympäristöasiat ovat. Vastaa Maatilan ympäristötestiin ja katso minkä tuloksen saat.

Testi antaa kehitysehdotuksia, mihin ympäristön kannalta tilalla kannataisi kiinnittää huomiota. Kun toimia on tehty, kannattaa testi tehdä uudelleen, jotta palaute päivittyy ja saa kenties uusia kehitysehdotuksia.

Testiin: http://www.mtk.fi/ymparistotesti/

Miljötestet på svenska:

Ta reda på hur det står till med miljöfrågor på din gård. Gör en enkel kartläggning så får du respons som innehåller tips på hur du kan förbättra tillståndet i din närmiljö. Miljöåtgärderna bidrar till att förbättra gårdens ekonomi, göra din närmiljö vackrare och förbättra välbefinnandet för de människor och djur som bor på gården.

Till testet: http://www.slc.fi/tehoplus/

Muita ohjeita

Sopimusmallipohja maaseutuyrittäjien väliselle lannan luovutukselle

TEHO Plus -hanke on laatinut maaseutuyrittäjille avuksi sopimuspohjan lannan luovtuksesta. Pohjaa kannattaa käyttää, kun sopimuksia lannan luovutuksesta ja vastaanottamisesta tehdään. Avtalsmall finns också på svenska.

Millainen piennar tai kaista pellon reunaan?

Tuleeko pellon laittan piennar vai kaista? Kuinka leveä ja mistä se mitataan? Täydentävien ehtojen ja ympäristötuen vaatimukset ja niiden antamat mahdollisuudet on koostettu liitteeseen:

Vesistöalueen nimen ja numeron hakeminen

Suojavyöhykehakemuksessa kysytään vesistöalueen nimeä ja numeroa, jolla peltolohko sijaitsee. Tiedot on haettavissa ilmaisesta OIVA - Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille –palvelusta. Ohje hakemiseen:

 
TEHO Heimala suojakaista
Suojakaista kuhisee elämää. © Ville Heimala
Julkaistu 6.8.2013 klo 10.50, päivitetty 12.8.2014 klo 14.26