Videot

Videot on tuotettu tiedotus- ja opetuskäyttöön viljelijöille ja neuvojille. Videoista on tehty myös lyhyet versiot, joissa on tiivistetysti esitetty oleellisimmat asiat.

Kuoppatesti – kurkistus peltomaan rakenteeseen

Tekijät: Liina Salonen, Kimmo Impilä ja Janne Heikkinen

Kuvaus: Kuoppatestillä pystytään yksinkertaisesti seuraamaan peltomaan rakennetta ja kuntoa. Testin avulla nähdään mitä maan alla tapahtuu sekä sen avulla viljelijä voi seurata toimintansa vaikutusta maan rakenteeseen.

Maanparannuskasvit – apua peltomaan parantamiseen

Tekijät: Liina Salonen, Kimmo Impilä, Janne Heikkinen, Vesa Harjunmaa ja Matti Erjala

Kuvaus: Syväjuuriset kasvit muokkaavat maata juurillaan ja muodostavat maahan pystysuuntaisia kanavia, mitä pitkin vesi, ilma ja kasvien juuret pystyvät menemään syvemmälle maahan. Maanparannuskasvit lisäävät maan orgaanista ainesta sekä sitovat huuhtoutuvia ravinteita kasvustoonsa, jolloin viljelijä voi säästää lannoituskustannuksissa.

Jankkurointi – tiivistyneen maan syväkuohkeutus

Tekijät: Liina Salonen, Kimmo Impilä, Janne Heikkinen ja Johannes Tiusanen

Kuvaus: Jankkuroinnilla voidaan syväkuohkeuttaa tiivistynyttä maata. Jotta lopputulos olisi haluttu, kannattaa jankkurointi tehdä maanparannuskasvikasvustoon. Kasvien juuret pitävät parhaiten jankkuroinnilla saadut murtopinnat avoimina. Näin maa ei tiivisty jankkuroinnin jälkeen.

Tomografia paljastaa maaperän salaisuudet

Tekijä: Vesa Niemi

Kuvaus: Tomografian avulla pystytään tarkkailemaan maan rakennetta. Tarkkailussa on sekä hyvä- että huonorakenteista savimaata samalta peltolohkolta. 3D-kuvauksella nähdään millaista huokostoa ja huokoston jatkuvuutta maassa on. Jatkuvat huokoset ovat erittäin tärkeässä roolissa veden ja ilman liikkumiselle maassa.

Video on tehty yhteistyössä MTT:n kanssa. Videosta ei ole erikseen lyhyttä versiota.

Julkaistu 12.12.2013 klo 15.27, päivitetty 12.12.2013 klo 15.49