Tiedotteet ja tapahtumat

 

 

Ympäristöneuvonnasta hyötyy sekä ympäristö että viljelijä

TEHO Plus tavoitti viljelijät

Neljä vuotta sitten käynnistynyt TEHO Plus, eli Maatalouden vesiensuojelun tehostaminen -hanke päättyy 31.10.2014. Hankkeessa on onnistuttu hyvin ainakin yhdessä asiassa. Se tavoitti toiminta-alueensa Varsinais-Suomen ja Satakunnan viljelijät hyvin. Tavoittaminen ei tarkoita pelkästään monia seminaareja, luentoja, koulutuksia, lukuisia oppaita, laskureita ja tiedotuslehtisiä. Projektissa päästiin aivan aitiopaikalle, ruohonjuuritasolle asti: maatiloille pellon laitaan ja tuvan pöydän ääreen. Mukana oli 175 maatilaa, joihin kaikkiin luotiin kontakti.
TEHO Plus tavoitti viljelijät

 

 

TEHO Plus_kansikuva_tiedotuskierros

Kuva: Ville Heimala

Tilakohtainen ympäristöneuvonta TEHO Plus -hankkeessa

Tilakohtaisessa neuvonnassa on käytetty pääsääntöisesti mallia, missä on etukäteen pyydetty viljelysuunnitteluohjelmassa olevat tiedot tilalta. Tietojen pohjalta on laskettu tilan ravinnetaseet typen ja fosforin osalta.
Tilakäynnillä on tehty maatilan ympäristötesti netissä, keskusteltu testin antamista toimenpidesuosituksista, ravinnetaseista, maan rakenteesta, etsitty mahdollisia riskikohteita kuormituksen kannalta, kartoitettu lumo-kohteita ja keskusteltu energian käytöstä tilalla. Lopuksi on valittu toimenpidesuosituksista ensisijaisesti toteutettavat toimet tilalle.
TEHO Plus ympäristöneuvontakäynti tilalla
 

 

 

Julkaistu 23.8.2013 klo 14.46, päivitetty 20.6.2016 klo 7.52