Hankkeen esittely

TEHO Plus - Maatalouden vesiensuojelun tehostaminen - hanke 2011-2013 jatkaa TEHO:n (Tehoa maatalouden vesiensuojeluun 2008-2011) aloittamaa työtä maatalouden vesistö- ja ympäristökuormituksen vähentämiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Hankkeessa:

  • jalostetaan TEHO:n tuloksia valtakunnallisesti käyttökelpoisiksi
  • tarjotaan neuvontaa maatilan ympäristöasioiden kehittämiseksi
  • pilotoidaan maatalouden ympäristöneuvojien koulutusta
  • etsitään maatiloille nykyistä tehokkaampia ravinteiden kierrättämismahdollisuuksia.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskus, MTK-Varsinais-Suomi ja MTK-Satakunta. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä alueen viljelijöiden kanssa. Mukana on noin 180 maatilaa. Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö. Hanketta ohjaavat valtakunnallinen ohjausryhmä sekä alueellinen työryhmä.

Valtakunnallinen ohjausryhmä

Valtakunnallisen ohjausryhmän tehtävänä on valvoa, että TEHO Plussan toiminta vastaa hyväksyttyä hankesuunnitelmaa. Lisäksi ohjausryhmä valvoo varojen käyttöä. Ohjausryhmässä käydään läpi, mitä hankkeessa on jo tehty sekä suunniteltua toimintaa. Ryhmän puheenjohtaja on vuonna 2011 toiminut Elina Nikkola. Vuoden 2012 helmikuun alusta ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Johanna Helkimo.

Jäsenet

Nikkola Elina neuvotteleva virkamies maa- ja metsätalousministeriö
Nikander Antero ylitarkastaja maa- ja metsätalousministeriö
Schulman Anna ylitarkastaja maa- ja metsätalousministeriö
Haaranen Tarja ympäristöneuvos ympäristöministeriö
Kauranne Leena-Marja erityisasiantuntija ympäristöministeriö
Hannele Sankari ylitarkastaja Maaseutuvirasto
Ekholm Petri erikoistutkija Suomen ympäristökeskus
Helkimo Johanna asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Tuovinen Teemu ympäristöinsinööri Etelä-Savon ELY-keskus
Aakula Jyrki ympäristötutkimuksen johtaja maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
Pietola Liisa ympäristöjohtaja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.
Abrahamsson Dick maanviljelijä Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
Peltonen Sari palveluryhmäpäällikkö ProAgria Keskusten Liitto ry
Kuronen Ilpo luonnonsuojelupäällikkö Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Julkaistu 20.8.2013 klo 13.22, päivitetty 21.8.2013 klo 9.40