Veden laadun seuranta

vesinäytteenottoa mittauskaivosta.jpgVesinäytteenottoa mittauskaivosta. © TASO-hanke

TASO-hankkeessa selvitettiin turvetuotannon ja metsätalouden vesistökuormitusta Saarijärven reitillä. Seuranta perustui automaattisiin,  jatkuvatoimisiin mittausasemiin sekä vesinäytteiden laboratorioanalyyseihin.

Tavoitteena oli saada tietoa metsätalouden ja turvetuotannon vesistökuormituksesta ja vesiensuojelutoimenpiteiden tehokkuudesta. Lisäksi seurattiin luonnontilaiselta suolta ja metsäojitetulta alueelta lähtevän veden laatua metsätalouden ja turvetuotannon taustakuormituksen selvittämiseksi.

Jatkuvatoimisten mittausmenetelmien käyttäminen vedenlaadun seurannassa on uutta, kehittyvää tekniikkaa. TASO-hankkeessa tuotettiin tietoa näiden menetelmien soveltuvuudesta turvetuotannon ja metsätalouden vedenlaadun seurantaan sekä saatiin käyttökokemuksia näistä menetelmistä.

Seurantaan ja seurantatuloksiin voi tutustua tarkemmin alasivujen kautta:

Julkaistu 15.7.2013 klo 15.49, päivitetty 2.4.2014 klo 13.24