Hyppää sisältöön

Turvetuottajien ja urakoitsijoiden koulutuksen kehittäminen

Turvetuotannon koulutusta.JPGTurvetuotantoalan toimijoita TASO-hankkeessa järjestetyn vesiensuojelukoulutuksen maastokohteella. © TASO-hanke

Osahankkeen tavoitteena oli luoda toimintamalli turvetuottajille ja urakoitsijoille suunnatulle vesiensuojelukoulutukselle. Toimintamallia testattiin ja kehitettiin Saarijärven reitillä järjestettävässä pilottikoulutuksessa muiden mahdollisten toimijoiden käytettäväksi. Osahankkeessa tuotettiin myös koulutuksen järjestämisessä käytettäväksi soveltuvaa koulutusaineistoa.

Koulutuksen tavoitteena on edistää tunnettujen, vesiensuojelullisesti tehokkaiden toimenpiteiden käyttöönottoa sekä lisätä erityisesti pk-turvetuottajien ja -urakoitsijoiden tietämystä vesiensuojelun merkityksestä ja keskeisistä turvetuotantotyömaiden kehittämiskohteista. Koulutuksen myötä opiskelija osaa soveltaa oppimaansa omalla turvetuotantotyömaallaan ja tunnistaa omassa toiminnassaan tärkeimmät kehittämistarpeet.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu vastasi vesiensuojelukoulutuksen käytännön toteutuksesta.

Koulutuskokonaisuuden kuvaus

Julkaistu 12.7.2013 klo 16.38, päivitetty 11.4.2014 klo 11.21