Hyppää sisältöön

Turvetuotannon kuormitukseen vaikuttavat tekijät

Osahankkeen tavoitteena oli perehtyä asiantuntija-arvion ja kirjallisuuskatsauksen kautta turvetuotannon vesistökuormitukseen vaikuttaviin tekijöihin. Työssä tarkasteltiin olemassa olevan tiedon perusteella ilmasto-olosuhteiden ja maantieteellisen sijainnin, suotyypin, turpeen fysikaalisten ominaisuuksien ja pohjamaan laadun, turpeennoston eri toimenpiteiden sekä turvetuotannon vesienkäsittelymenetelmien vaikutusta vesistökuormitukseen. Lisäksi tarkasteltiin turvetuotannon ojituksen aiheuttamia muutoksia suon hydrologiaan ja kuormitukseen. Raportin toteuttivat Oulun yliopisto ja SYKE.

Julkaistu 12.7.2013 klo 14.39, päivitetty 2.4.2014 klo 9.28