Ohjausryhmä

Puheenjohtaja:                

Harri Karjalainen/Maarit Loiskekoski (5.8.2012 lähtien), neuvotteleva virkamies, YM

Jäsenet (varajäsenet):     

Leena-Marja Kauranne, erityisasiantuntija, YM (Hannele Nyroos, ympäristöneuvos, YM)

Leena Arpiainen, neuvotteleva virkamies, MMM (Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos, MMM)

Aimo Aalto, ylitarkastaja, TEM  (Hanne Siikavirta, ylitarkastaja, TEM)

Kari Lehtinen, johtaja, Keski-Suomen ELY-keskus

Ansa Selänne, yli-insinööri, Keski-Suomen ELY-keskus

Kalle Laitinen, ympäristönsuojelusihteeri, Saarijärven kaupunki (Jukka Mustajärvi)

Raimo Pekkanen, ympäristönsuojelusihteeri, Karstulan kunta (Jukka Mustajärvi)

Reima Välivaara, ympäristöpäällikkö, Keski-Suomen liitto (Jarmo Koskinen)

Pauli Rintala, aluejohtaja, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi (Heikki Savolainen)

Ari Nikkola, luonnonhoitopäällikkö, Keski-Suomen metsäkeskus (Seija Tiitinen-Salmela)

Kauko Lehtonen, puheenjohtaja, Saarijärven reitin neuvottelukunta (Arja Koistinen)

Mia Suominen, ympäristöjohtaja, Vapo Oy (Jaakko Soikkeli)

Sihteeri:

Päivi Saari/Pia Högmander, hankekoordinaattori, Keski-Suomen ELY-keskus

Julkaistu 11.7.2013 klo 10.26, päivitetty 19.12.2014 klo 11.50