Hyppää sisältöön

Vesiensuojelusuunnittelun tehostaminen hanketasolla

Tässä TASO-hankkeen osahankkeessa toteutettiin valtakunnallinen metsätalouden vesiensuojelun työ- ja toimintaohje. Ohjeen pohjana ovat vesiensuojelun osalta Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion päivittämät valtakunnalliset metsätalouden vesiensuojelusuositukset. Ohje koskee sekä kunnostusojitusta, kantojen nostoa, maanmuokkausta että puunkorjuuta.

Metsätöiden jälkiä_556.jpg
Laskeutusallas kunnostusojituskohteella. © TASO-hanke

Metsätalouden työ- ja toimintaohjekortit

Julkaistu 15.7.2013 klo 10.56, päivitetty 11.4.2014 klo 11.08