Hyppää sisältöön

Vesiensuojelun suositusten yhtenäistäminen ja päivittäminen

Osahankkeessa päivitettiin metsätalouden vesiensuojelua koskeva tausta-aineisto ja päivitettiin vesiensuojelusuositus. Päivityksen tavoitteena on tehostaa vesiensuojelutoimenpiteiden laatua kunnostusojituksessa, uudistushakkuissa, maanmuokkauksessa ja lannoituksissa siten, että uusimmissa tutkimuksissa tehokkaimmiksi todetut vesiensuojelutoimenpiteet toteutetaan täysimääräisesti.

Hankkeessa kehitettiin myös kunnostusojituksen ilmoitusmenettelyä ja laadittiin ehdotus yhtenäiseksi käytännöksi.

Urat pintavalutuskentällä.jpg

Pintavalutuskentälle vanhoihin ajouriin muodostuneita oikovirtauksia.© TASO-hanke

Hanke oli osa TASO-hanketta. Mukana olivat keskeiset sidosryhmät ja asianosaiset viranomaistahot: Tapio vastasi osahankkeen koordinoinnista, tuotti yhteistyössä muiden kumppaneiden kanssa tausta-aineiston ja tiedotti hankkeesta. Linkki Tapion hankesivuille on oikealla palstalla.

Metsäntutkimuslaitoksen, Syken, Etelä-Savon metsäkeskuksen, Keski-Suomen metsäkeskuksen, Keski-Suomen ELY-keskuksen, Metsänomistajien liiton (Järvi-Suomi) ja Oulun yliopiston panoksena saatiin vesiensuojelun tutkimustietoa ja käytännön asiantuntija-apua hankkeeseen.

ELY-keskusten yhteistyötä tarvitaan edelleen yhtenäisen ohjaus- ja valvontamenettelyn aikaansaamiseksi.

Hanke toteutettiin vuosina 2011– 2012. Hankkeen ohjausryhminä toimivat TASO-hankkeen ohjausryhmä sekä Tapion metsänhoitosuositusten ohjausryhmä.

Projektiryhmän jäsenet

 • Samuli Joensuu, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, projektipäällikkö
 • Tommi Tenhola, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
 • Maija Kauppila, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
 • Antti Leinonen, Metsäkeskus Etelä-Savo
 • Svante Nilsson, Metsäkeskus Rannikko
 • Juha Jämsén, Metsäkeskus Keski-Suomi
 • Hannu Ripatti, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi
 • Päivi Saari, Keski-Suomen ELY-keskus (TASO-hanke)
 • Pekka Hynninen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 • Kaisa Heikkinen, Suomen ympäristökeskus
 • Martti Vuollekoski, Metsäntutkimuslaitos
Julkaistu 15.7.2013 klo 11.12, päivitetty 11.4.2014 klo 11.45