Hyppää sisältöön

Metsänomistajien, urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden koulutus metsätalouden vesiensuojeluasioissa

Osahankkeessa toteutettiin koulutustilaisuuksia ja koulutusmateriaalipaketti.

Tavoitteena oli lisätä metsätalouden toimijoiden (suunnittelijat, urakoitsijat, koneenkuljettajat) ja metsänomistajien tietämystä metsätalouden vesistökuormituksesta ja sen vaikutuksista sekä mahdollisuuksista vaikuttaa kuormitukseen hyvän vesiensuojelun suunnittelun ja vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuksen kautta huomioiden kunkin kohteen yksilölliset ominaisuudet (esim. eroosioherkkyys, maalaji, sijainti suhteessa vesistöön, vastaanottava vesistö, kunnostusojitustarve ja -kelpoisuus).

Koulutukset toteutettiin koulutuspäivätyyppisesti.

Toimijoita_556.jpg

Metsätalouden toimijoita TASO-hankkeen koulutuksessa. © TASO-hanke

Koulutustilaisuudet ja niiden tavoitteet

Tilaisuudet olivat maksuttomia ja avoimia myös hankealueen ulkopuolisille toimijoille.

Pidettyjen tilaisuuksien ohjelmat ja esitelmöitsijöiden luvalla julkaistut esitelmät löytyvät TASO-hankkeen sivuilta osiosta: Tapahtumat ja koulutus.

Koulutusmateriaalipaketti

Hankkeessa tuotettiin valtakunnalliseen ja metsätalouden eri toimijoiden käyttöön soveltuva metsätalouden vesiensuojelun koulutusainesto diasarjan muodossa. Koulutusaineisto pohjautuu uusiin päivitettyihin metsätalouden vesiensuojelusuosituksiin. 

Hankkeessa tuotettu materiaali

Julkaistu 15.7.2013 klo 11.25, päivitetty 10.4.2014 klo 19.13