Suomen ja Kiinan välinen vesivarayhteistyön pilottiprojekti – UrbanStormwaterRisk 2016 - 2019

(Englanninkielisen sivuston lyhytosoite: www.environment.fi/urbanstormwaterrisk)

Projektin tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää rankkasadetulvariskien hallintaa Suomen ja Kiinan välisenä pilottiprojektina. Suomalaiset pilottikohteet (Turku ja Pori) sekä Kiinan pilottikohde (Foshan) vertailevat lakeja, määräyksiä ja menettelytapoja sekä kehittävät kaupunkihydrologian- ja vedenlaadun seurantaa ja riskienhallintaa.   

Pilottiprojekti antaa suosituksia, kehittää uusia metodeja ja teknologioita sekä edistää parhaita käytäntöjä kaupunkialueiden vesienhoidossa ja riskienhallinnassa. Projekti sitouttaa viranomaisia, yrityksiä ja tutkijoita dialogiin rankkasadetulvariskien hallinnassa. Hankkeen tuloksia jalkautetaan käytäntöön työskentelemällä tiiviissä yhteistyössä pilottikaupunkien kaupunkisuunnittelijoiden kanssa.

Hanke mahdollistaa suomalaisten ja kiinalaisten yritysten verkostoitumisen ja yhteisten liikeideoiden valmistelun. Hanke myös kehittää tutkimuslaitosten ja yliopistojen akateemista yhteistyötä Suomen ja Kiinan välillä.

Stormwater
© Kuva: Johanna Lantto

Tulokset

  1. Lakien, määräyksien ja parhaiden käytäntöjen selvittäminen ja vertailu

  2. Kustannustehokkaan, vähähuoltoisen ja reaaliaikaisen hulevesien monitoroinnin suunnittelu, kehittäminen ja pilotointi

  3. Hulevesitulvariskien kartoittaminen ottaen huomioon pintavalunnan ja hulevesiverkoston sekä merivesitulvan ja vesistötulvan yhteisvaikutukset sekä rankkasadetulvariskien reaaliaikainen ennustaminen ja varoitusjärjestelmän toteuttaminen

  4. Rankkasadetulvariksien hallintasuunnitelman laadinta pilottialueelle ottaen huomioon EU:n tulvadirektiivin vaatimukset sekä vesistö-, merivesi- ja rankkasadetulvien yhteisvaikutukset

  5. Edellä mainittujen tulosten jalkauttaminen päättäjille, viranomaisille ja suunnitteluprosesseihin

Projektiraportti: vaihe 1 (englanniksi)

Aikataulu ja rahoitus

Hanke toteutetaan syyskuun 2016 ja kesäkuun 2019 välisenä aikana. Hankkeen alustava kokonaiskustannusarvio kiinalaisten osapuolien osalta on 500 000 euroa.

Hankkeen alustava kokonaiskustannusarvio suomalaisten osapuolien osalta on 1,6 miljoonaa euroa, josta 400 000 euroa on osapuolien omarahoitusta, 700 000 euroa ELY-keskuksen maa- ja metsätalousministeriöltä anomaa rahoitusta ja 500 000 euroa EU:n ”Partnership Instrument” -rahoitusta. Lisäksi Turun ja Porin kaupungit rahoittavat projektia omalla työllään.

Julkaistu 19.5.2017 klo 11.14, päivitetty 16.1.2018 klo 10.07