Karvianjoen vesistöalueen kehittämisohjelma

Karvianjoen kehittämisohjelmaa laadittiin laajassa yhteistyössä Vuorovaikutuksen kehittäminen Karvianjoen vesistön kunnostuksessa -hankkeen yhtenä osatehtävänä. Tarkoituksena oli tukea Karvianjoen kehittämisohjelman laadintaa kehittämällä systemaattinen ja vuorovaikutteinen lähestymistapa vesistön tilaan ja käyttökelpoisuuteen liittyvien ongelmien tunnistamiseen, eri sidosryhmien tavoitteiden määrittämiseen sekä erilaisten hankealoitteiden arviointiin.  

Lähestymistavalla tavoiteltiin seuraavia hyötyjä:

  • Osallistujien näkemysten aikaisempaa tehokkaampi sisällyttäminen työhön
  • Tarkastelun kattavuuden paraneminen
  • Arvioinnin tuloksen perusteltavuus ja läpinäkyvyys
  • Uusien ideoiden syntyminen
  • Mahdollisuus yhteiseen ongelmanratkaisuun
  • Eri osapuolten oppiminen
  • Vesistöalueen tilan ja parantamiskeinojen kokonaisvaltainen hahmottaminen.

Kehittämisohjelman laatimisen työskentelyprosessi ja toimenpidetarpeiden tunnistaminen ongelmista ja tavoitteista lähtien kuvataan kehittämisohjelman jäsentelyssä:

Karvianjoen vesistöalueen kehittämisohjelma.pdf
Arviointilomake.doc
arviointilomakkeen täyttöohje.pdf

Hankealoitteet

Esille tulleet hankealoitteet kirjataan Karvianjoen kehittämisohjelmaan, jota päivitetään säännöllisesti. 

Karvianjoen kehittämisohjelman hankealoitteet 081009.pdf
Karvianjoen kehittämisohjelman hankealoitteet 010409.pdf
Karvianjoen kehittämisohjelman hankealoitteet 071008.pdf
Karvianjoen kehittämisohjelman hankealoitteet 070508.pdf
Karvianjoen kehittämisohjelman hankealoitteet 311007.xls

Julkaistu 17.9.2013 klo 12.20, päivitetty 17.9.2013 klo 12.20