Eurajoen-Lapinjoen vesistöalueen kehittämisohjelma

Vesistöalueryhmän ja kehittämisohjelman tavoitteet

Vesistöalueryhmän tehtävänä on vesien hoidon ja käytön kokonaisvaltainen kehittäminen Eurajoen ja Lapinjoen vesistöalueilla Lounais-Suomessa. Ryhmä pohtii vesienhoidon tilannetta ja keinoja sekä pyrkii sovittamaan yhteen vesistön käyttöön liittyviä intressejä. Ryhmä valitsee keskeiset vesistöaluekohtaiset kehittämistarpeet, painopisteet ja toimenpiteet sekä pyrkii niiden pohjalta edistämään hankkeita vesistöalueen tilan ja käytön kehittämiseksi. Työvälineenä toimii vesistöalueen kehittämisohjelma, jonka ryhmä on laatinut vuosina 2006–2008.

Ryhmä koostuu kuudestakymmenestä Eurajoen ja Lapinjoen vesistöalueen kehittämisestä kiinnostuneesta henkilöstä. Ryhmän puheenjohtaja on Anne-Mari Ventelä Pyhäjärvi-instituutista.

Työn eteneminen

Ryhmä järjestäytyi aloituskokouksessa Säkylässä 21.11.2006. Vuonna 2007 ryhmä kokoontui kolmesti ja teki lisäksi tutustumisretken Koskeljärvelle, Narvijärvelle ja Turajärvelle. Vuoden 2008 ensimmäisessä kokouksessa täydennettiin vesistöalueen kehittämisohjelma "lopulliseen" muotoonsa. Tämän jälkeen ryhmä keskittyy kehittämisohjelman toimeenpanoon ja tekee ohjelmaan täydennyksiä tarpeen mukaan uusien kehittämistarpeiden noustessa esiin ja toimenpide-ehdotusten toteutuksen edetessä.

Kehittämisohjelma

Eurajoen-Lapinjoen kehittämisohjelma.pdf
Eurajoki-Lapinjoki_toimenpidetaulukko.pdf

Toimenpidetaulukon päivitykset:

EL_toimenpidetaulukko_141009.pdf
Eurajoki-Lapinjoki_toimenpidetaulukko_201108.pdf
Eurajoki-Lapinjoki_toimenpidetaulukko_210409.pdf

Yhteydenotot  pj. Anne-Mari Ventelä etunimi.sukunimi@pji.fi

Julkaistu 17.9.2013 klo 10.03, päivitetty 17.9.2013 klo 10.41