Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Suunnitteluhanke Karvianjärven ja Kirkkojärven vesien tilan parantamiseksi on valmistumassa loppuvuoden 2020 aikana. Valuma-alueen kunnostusehdotukset on koottu tarinakarttamuotoiseksi virtuaaliesittelyksi, joka löytyy osoitteesta https://arcg.is/0HjPrT.

SATA2

 

Satavesi-ohjelman uusi yhteistyösopimus on allekirjoitettu sopimuskaudelle 2019–2020 Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskusten sekä Satakuntaliiton kesken. Uuden ohjelmakauden päätavoitteena on vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman ja siihen liittyvien toimenpideohjelmien sekä Satavesi-työssä aiemmin laadittujen paikallisten kehittämisohjelmien toimeenpanon edistäminen Satakunnassa.

Vesistöalueryhminä jatkavat Karvianjoki-ryhmä, Kokemäenjoki-ryhmä ja EurajokiLapinjoki-ryhmä. Selkämeren rannikon vesienhoitoa käsitellään em. jokialueryhmissä. Vesistöalueryhmien toimintaa suunnataan aiempaa enemmän työpajoihin, joissa konkreettisten vesienhoitotoimien kohteita sekä vastuu- ja toimijatahoja etsitään ja sovitaan yhdessä.

Julkaistu 17.9.2013 klo 13.18, päivitetty 14.10.2020 klo 8.28