Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sääksjärvi-ilta to 24.10. klo 17.30 Korkeaojan kyläkoululla
(Kullaantie 690, Kokemäki)
Ilmoittaudu

Eurajoki-Lapinjoki-ryhmän kokous ti 3.12. klo 14 Euran kunnantalolla
(Sorkkistentie 10, Eura)

Tutustu vesistöhankerahoitukseen
Vaikuta lähivesiin! -hankerahoitusseminaarin (27.9.2018) esitykset löytyvät nyt täältä.

SATA2

 

Satavesi-ohjelman uusi yhteistyösopimus on allekirjoitettu sopimuskaudelle 2017–2018 Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskusten sekä Satakuntaliiton kesken. Uuden ohjelmakauden päätavoitteena on vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman ja siihen liittyvien toimenpideohjelmien sekä Satavesi-työssä aiemmin laadittujen paikallisten kehittämisohjelmien toimeenpanon edistäminen Satakunnassa.

Vesistöalueryhminä jatkavat Karvianjoki-ryhmä, Kokemäenjoki-ryhmä ja EurajokiLapinjoki-ryhmä. Selkämeren rannikon vesienhoitoa käsitellään em. jokialueryhmissä. Vesistöalueryhmien toimintaa suunnataan aiempaa enemmän työpajoihin, joissa konkreettisten vesienhoitotoimien kohteita sekä vastuu- ja toimijatahoja etsitään ja sovitaan yhdessä.

Ohjelmakauden 2017–2018 aloitusseminaari pidettiin torstaina 20.4.2017 Porissa.

Esitykset (pdf)

Julkaistu 17.9.2013 klo 13.18, päivitetty 8.10.2019 klo 9.51