Satavesi - Yhteistyötä Satakunnan vesistöjen tilan parantamiseksi

AJANKOHTAISTA

Karvianjoki-ryhmän kokous
ti 4.2.2020 klo 14 Karvian kunnantalon valtuustosalissa

Sääksjärvi-ilta (24.10.2019)
Sääksjärvi-illan esitykset löytyvät nyt täältä.

Tutustu vesistöhankerahoitukseen
Vaikuta lähivesiin! -hankerahoitusseminaarin (27.9.2018) esitykset löytyvät nyt täältä.

   
Sata1
 

Tavoitteena vesien hyvä tila ja paremmat käyttömahdollisuudet

Satavesi on Satakunnan maakuntaa koskeva vesistöohjelma, joka perustuu Varsinais-Suomen ja Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä Satakuntaliiton ohjelmasopimukseen. Meneillään oleva ohjelman neljäs toimintakausi koskee vuosia 2017-2018.

Sopijaosapuolet edistävät ohjelmasopimuksella vesien hyvän tilan saavuttamista Satakunnassa vesien- ja merenhoidon tavoitteiden mukaisesti ottamalla huomioon omassa toiminnassaan, suunnitelmissaan ja muiden ohjelmien toteutuksessa nämä tavoitteet. Sopimuksen kohteena on etenkin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman 2016-2021 ja siihen liittyvien toimenpideohjelmien sekä merenhoidon toteuttamisen edistäminen. Myös ohjelmatyössä aiemmin laaditut paikalliset kehittämisohjelmat ovat mukana tavoitteineen.

Satavesi-ohjelma on vuodesta 2002 alkaen edistänyt paikallisten ja alueellisten vesienhoitohankkeiden toteutumista. Ohjelmassa ideoidaan hankkeita ja osallistutaan niiden suunnitteluun sekä etsitään toteutukseen yhteistyökumppaneita ja rahoitusta. Tiedonvaihto eri tahojen ja kansalaisten välillä on keskeinen osa ohjelmatoimintaa. Nykyinen ohjelmakausi painottuu konkreettisia hankkeita ja toimenpiteitä edistävään työpajatoimintaan.

 

 

Julkaistu 17.9.2013 klo 9.55, päivitetty 9.1.2020 klo 15.26