Saaristoinventoinnit - Keski-Suomi

Päijänteen Saaristoinventointi v. 2015

Hankkeessa selvitetään Päijänteen vaikeasti tavoitettavien, ensisijaisesti maayhteyksittömien saarikohteiden rakennusperintöä, muinaismuistoja sekä perinnebiotooppeja, luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä ja muita arvokkaita luontokohteita kolmen asiantuntijan yhteispanoksella.

Inventointiaineistot rakennetuista kulttuuriympäristöistä ja kohteista, arkeologisesta kulttuuriperinnöstä, perinneympäristöistä ja luontokohteista voidaan käyttää monipuolisesti tausta-aineistona niin maankäytön suunnittelussa, matkailussa ja virkistyskäytössä kuin opetuksessa ja tutkimuksessakin.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tausta-aineistoa maakuntakaavoitukselle ja muulle maankäytön suunnittelulle. Keski-Suomessa kulttuuriympäristön ja suojeltujen luontotyyppien inventoinnit ovat puutteelliset järvien saarien osalta, erityisesti Keski-Suomen isojen järvien osalta. Inventoitu materiaali analysoidaan ja arvotetaan. Arvottamisen jälkeen soveltuvia kohteita voidaan hyödyntää mm. tuotteistamalla ja paketoimalla niitä matkailijoiden ja matkailuyritysten palvelutarjontaan tai käyttää kulttuuriympäristökasvatuksessa.

Saaristoinventointi pieni logo
 
 
Julkaistu 24.6.2015 klo 10.23, päivitetty 15.7.2015 klo 14.22