Yhteystiedot ja projektipartnerit

Hanke on päättynyt. Seabased projektia johti John Nurmisen Säätiö, ja yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat mukana Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ahvenanmaan maakuntahallitus, Ahvenanmaan kalankasvattajayhdistys sekä Tukholman yliopisto ja Itä-Götanmaan lääninhallitus. Hanketta osarahoitti EU:n Interreg Central Baltic -ohjelma ja sen budjetti oli kokonaisuudessaan noin 2,8 miljoonaa euroa.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa projektikoordinaattorina toimi Irma Puttonen, ja häntä avustivat tarpeen mukaan ELY-keskuksen muu henkilökunta.

Irma Puttonen
Puh.+358295 022 801
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
 

LOGOT_SEABASED_800x161px.jpg
 
 
Julkaistu 31.8.2018 klo 16.37, päivitetty 27.8.2021 klo 12.31