SEABASED - uusia keinoja meren sisäisen kuormituksen vähentämiseksi

Rantavettä Saaristomerellä
 

SEABASED-hankkeen (Seabased measures in Baltic Sea Nutrient Management) tavoitteena on vähentää rehevöitymisen vaikutuksia Itämeressä. Hankkeessa arvioidaan toimia, joilla tähdätään merialueen tilan parantamiseen meren sisäistä kuormitusta vähentämällä esim. ravinteikasta sedimentin pintakerrosta poistamalla tai peittämällä. Osalla toimista voidaan myös tukea kiertotaloutta kierrättämällä ravinteita merestä maalle. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan valikoituja toimia rannikkoalueella. Hankkeen tavoitteena on edistää avointa, yhteiskunnan eri toimijoiden välistä dialogia toimenpiteiden hyödyistä ja riskeistä, sekä näiden toimenpiteiden soveltuvuudesta Itämerelle. 

LOGOT_SEABASED_800x161px.jpg
 

 

 
Julkaistu 28.8.2018 klo 15.50, päivitetty 8.2.2019 klo 13.24