Ajankohtaista

Ruokopelto-leikkuut Mynälahti
Ruokomassan kuljetusta varastointipaikalle Mynälahdella elokuussa 2015.
Kuva: Rantaparturit Oy.


20.2.2018 Ruokopelto-hankkeen loppuraportti luettavissa nyt

16.11.2017 Ruokoa on levitetty perunapelloille myös Kristiinankaupungissa. Lue aiheesta Vasablandetista.

9.11.2017 Marraskuun lopussa järjestettiin hieno Ruovikosta ruokapöytään -ravinnekierrätysseminaari, joka toimi samalla Ruokopelto-, Ravinneneutraalikunta (RANKU)- ja Järki Lannoite -hankkeiden loppuseminaarina. Lue kooste päivästä!

30.10.2017 Ruokopelto-hankkeen vilelijäopasEloisa pelto on ilmestynyt! Oppaasta on toivottavasti iloa paitsi vieljelijöille, mutta myös kotipuutarhureille ja muille maanystäville. Oppaasta löytyy myös vinkkejä ruovikon niittoon ja niittomassan sijoitukseen.

14.9.2017 Lue Hia Sjöblomin kirjoittama juttu ruovikoiden hyötykäytöstä uusimmasta Farmi-lehdestä

29.8.2017 RUOVIKOSTA RUOKAPÖYTÄÄN - ravinnekierrätyksen jokainen askel vaikuttaa

Marraskuun alussa tarjolla laaja kattaus ravinteiden kierrätyksen askelia. Kolmen ravinnekierrätykseen liittyvän hankkeen, RANKU, Ruokopelto ja Järki Lannoite, yhteinen loppuseminaari Turussa Valtion Virastotalolla 1.11.2017 klo 9.30-15. Tule kuuntelemaan, millaisia askelia ravinnekierrätyksen eteen on jo otettu ja mihin jalkaterä kannattaa suunnata seuraavaksi! Varaa päivä kalenteristasi jo nyt. Ilmoittautuminen avataan pian. Tilaa on runsaasti, mutta rajoitetusti. Tervetuloa!

  • Lisätietoa ja seminaarin ohjelma TÄSTÄ!

28.6.2017 Maaseudun Tulevaisuus julkaisi jutun ilmestyneestä Järki-iskusta. Jutun voit lukea alla olevasta linkistä.

28.6.2017  Maisema auki ruovikkoa niittämällä

Uusi Järki-isku kertoo, miten järviruokoviidakosta kehitetään hyötytuotteita.

Järviruokoa kasvaa kaikilla rannoillamme. Matalia lahtia uhkaa umpeenkasvu, joka saa vauhtia ruovikkoihin varastoituneista ravinteista. Monia mökkiläisiä järviruokokasvuston täyttämä ranta harmittaa.

Ruovikkoa kasvaa kaikkialla maailmassa, paitsi Antarktiksella. Jossakin siitä tehdään ruokokattoja. Meillä selvitetään ja kokeillaan muun muassa niitetyn ruokomateriaalin käyttömahdollisuuksia maataloudessa ja kotitarveviljelyssä. Niittomenetelmiä ja keinoja ruokoaineksen keräämiseksi pois vesiä rehevöittämästä kehitetään.

Jotkut kokeilut ovat johtaneet uusien työllistävien yritysten perustamiseen. Jokainen rannan asukas ei itse voi hankkia järviruokokasvuston hävittämistä varten niitto- ja kuljetuskalustoa. Yhteistyö ja paikalliset yritykset ovat usein avainsanoja, kun ratkaisuja haetaan.

Järviruokoa on kokeiltu myös biohiilen raaka-aineena ja kasvihuoneessa kasvualustana kannustavin tuloksin.

22.6.2017 Luonnonvarakeskus on maa- ja metsätalousministeriön tilaamana tuottanut  Uutta liiketoimintaa vesistöjen ravinteista -esiselvityksen, jossa järviruoko vahvasti mukana.

14.6.2017 Centrum Balticumin blogissa Ruokopelto-hankkeen koordinaattorin kirjoitus ruokoasioista.

27.3.2017 Siuntiossa sijaitseva Limpanpuun ekokylä tarjosi erinomaiset puitteet Suomen ensimmäiselle biohiilityöpajalle 18.3.2017. Työpajan järjestämisestä vastasivat Helsingin yliopiston AgriChar-tytkimusryhmä sekä Ruokopelto-hanke. Alla olevasta linkistä voit lukea Sanna Söderlundin kirjoittaman jutun tilaisuudesta.

20.3.2017 Ruokohelpi- ja järviruokopohjaisten kasvualustojen soveltuvuutta kasvihuonetomaatin "Encore"-viljelyyn tutkitiin Luonnonvarakeskusken Kaarina/Piikkiön toimipisteen kavihuoneessa tammi-heinäkuussa 2016. Lue alla oleva raportti tutkimuksen tuloksista.

27.2.2017 Puhalletaan yhteen (bio)hiileen!

Jo vuosituhansia sitten intiaanit hoivasivat maataan mustalla eliksiirillä, jota nykyään kutsutaan biohiileksi. Biohiili on verraton maanparanne ja hiilensitoja, jota voidaan valmistaa muun muassa kasvimassoista. Ruokopelto-hanke on mukana järjestämässä Siuntiossa 18.3.2017 biohiilityöpajaa, jossa testataan järviruo’on hiiltämistä käytännössä. Tervetuloa mukaan hiiltämään ruokoa, keskustelemaan muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa sekä suunnittelemaan Suomen Biohiiliseuran perustamista. Lisätietoja alla olevasta linkistä.

13.12.2016 Ruo'on peltolevityksestä Farmi-lehdessä

1.11.2016 Ruokopelto-hankkeesta Luomulehdessä

17.10.2016 Ruokopelto-hanke mediassa ruo'on peltolevityksen tiimoilta.

19.10.2016 Ruokopelto-hanke järjesti yhteistyössä RANKU-  ja VILKKU-hankkeiden kanssa pellonpiennarpäivän Lemussa Luodon tilalla 18.10.2016. Päivän aikana nähtiin käytännössä miten ruokoa levitetään peltoon sekä kurkattiin miltä maanpinnan alla näyttää. Paikalla oli yhteensä yli 30 ihmettelijää. Alla olevasta linkistä voit lukea Hia Sjöblomin kirjoittaman jutun tilaisuudesta.

14.10.2016 Ruokosilppua on vuoden 2015 tapaan levitetty leikkuualueiden läheisille peltolohkoille. Lue lisää alla olevasta ELY-keskuksen tiedotteesta ja tule 18.10.2016 paikanpäälle Lemuun katsomaan katsomaan miten silpun levitys käytännössä sujuu. 

3.10.2016 Meidän Mökki -lehti kävi heinäkuussa Turun Kakskerrassa tekemässä juttua mökkirantojen ruovikoiden leikkuista. Myös Ruokopelto-hanke oli paikanpäällä.

23.9.2016 RavinneRenki-hankkeessa testattiin syksyllä 2016 vuoden aumassa olleen järviruo'on peltolevitystä. Katso video levityksestä. 

12.9.2016 Järviruokoa peltoon Lemun Luodonmaalla tiistaina 18.10.2016 kello 14 alkaen.

Ruokopelto-hankkeessa on kesällä leikattu järviruokoa Oukkulanlahden ja Mynälahden rannoilta. Viime syksyiseen tapaan ruoko levitetään läheisille peltolohkoille, koska eloperäinen aines on hyväksi savimaille. Tule paikan päälle katsomaan, mistä on kysymys!

9.9.2016 Ruokopelto-hankkeen leikkuut huomioitiin jälleen mediassa.

8.9.2016 Lue Ruokopelto-hankkeesta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen uutiskirjeestä.

6.9.2016 Lue Ruokopelto-hankkeesta JÄRKI-uutiskirjeestä.

9.8.2016 Elokuun aikana Ruokopelto-hankkeessa leikataan jälleen ruovikoita. Vuonna 2016 keskitytään erityisesti maalla kasvavien ruovikoiden leikkuuseen. 

Ruokopelto-hanke järjestää maaruovikoiden leikkuun esittelytilaisuuden Mietoistenlahden Natura-alueella elokuun loppupuolella. Ohjelmassa on tutustumista leikkuussa käytettyyn kalustoon, keskustelua Mietoistenlahden Natura-alueesta sekä ruovikoiden leikkuista ja merenrantaniittyjen hoidosta yleisestikin.

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Tarkka ajankohta riippuu leikkuiden etenemisestä muilla alueilla ja se ilmoitetaan kiinnostuneille myöhemmin. Ilmoittautumiset pe 19.8. mennessä maria.yli-renko@ely-keskus.fi 

1.3.2016 Pariisissa joulukuussa 2015 pidetyssä ilmastokokouksessa tehtiin sitoumuksia ja aloiteitta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Yksi kiinnostavimmista avauksista on Ranskan aloite lisätä maailmanlaajuisesti vuosittain 4 promillea peltomaan hiilivarastoja. Lue alla olevasta linkistä Eija Hagelberin kirjoitus miten aloite yhtyy Ruokopelto-hankkeen kanssa.

14.12.2015 Lue Olli välttilän raportti Kiskon Kirkkojärvellä tehdystä ruo'on aumauskokeilusta ja kokemuksista aumatun ruo'on peltolevityksestä.

17.11.2015 Ruokopelto-hankkeen syksyn kenttäkokeet on saatu päätökseen, kun viimeisetkin ruokomassat saatiin lokakuun loppupuolella levitettyä koepelloille. Syyskuun aikana käytiin ahkerasti ottamassa maanäytteitä sekä tehtiin ns. kuoppatestejä, joiden avulla voidaan seurata ruokomassan vaikutusta maan ravinteisuuteen, rakenteeseen ja orgaanisen aineen määrään.

25.9.2015 Turun Sanomat tekivät lehtijutun ruo'on silpuamisesta Mynämäellä

2.9.2015 Ruokopelto-hankkeen leikkuut huomioitiin myös mediassa

11.8.2015 Tiedote leikkuiden alkamisesta

29.7.2015 Ruokopelto-hankkeen ruovikoiden leikkuut alkavat Mynälahdella elokuun alkupuolella ja Oukkulanlahdella elokuun loppupuolella.

16.6.2015 Tiedote hankkeesta

1.3.2015 Ruokopelto-hankeen aloitus.

Julkaistu 5.3.2015 klo 15.58, päivitetty 10.10.2019 klo 10.57