Talviniitto

Talviniitolla tarkoitetaan ruovikon korjuuta talvella lumen päältä routaantuneella maalla ja jään päältä vesialueella. Talviniitolla ei ole niin suuria myönteisiä ja välittömiä vaikutuksia ruovikon seuraavan vuoden kasvuun kuin kesäleikkuilla, koska ruoko on jo varastoinut ravinteet juurakkoon. Yhden vuoden leikkuulla vaikutukset voivat olla jopa ruovikon kasvua lisääviä, kun vanha ruovikko ei peitä eikä varjosta uutta kasvavaa ruovikkoa. Kerran toteutettuna talvileikkuusta on hyötyä rantaniityillä, jos alueelle saadaan kasvukauden alkaessa karja pitämään uuden ruokokasvuston kasvu kurissa. Talviniitosta on välitön hyöty myös seuraavana keväänä avointa rantaa etsiville levähtäville muuttolinnuille.

Vasta useamman vuoden peräkkäisillä niitoilla saavutetaan pitempiaikaisia positiivisia vaikutuksia, mm. estetään  ruokoturpeen muodostumista. Talviniittoa voidaan käyttää laitumilla täydentävänä hoitona, kun laajoilla pehmeillä rantaniityillä karja ei saa syödyksi ruokoa kaikilta alueilta. Talviniittoa voidaan käyttää myös peruskunnostustoimena ennen laidunnuksen aloittamista. Näin keväällä karja pääsee helpommin käsiksi uuteen versovaan ja maittavaan ruokoon.

Talviniiton haasteena on talvien vaihtelevat sääolosuhteet,  aina kantavaa jääpeitettä tai kunnon routakerrosta ei pääse syntymään

Talviniitossa koneilta edellytetään alhaista pintapainetta, hyvää kulkukykyä lumessa ja leikattu ruoko on saatava kerättyä. Erityisesti talviniittoon kehitettyä kalustoa ei Suomessa ole ollut. Alhainen pintapaine on ratkaistu usein käyttämällä telaketjulaitteistoa. Telakoneet vaativat erillisen kuljetuskaluston työmaiden väliseen siirtoon. Hyvinä jäätalvina voidaan niittoa tehdä maatalouden niitto- ja paalauskalustolla. Hyvissä olosuhteissa kohteista saadaan helpommin koottua laajempia kokonaisuuksia kuin kesällä (samalla laitteella voidaan leikata vesi- ja maa-alueilla). Pintapainetta voidaan alentaa käyttämällä pienempiä ja kevyempiä traktoreita, jotka on varustettu paripyörillä. Niitto- ja paalauslaitteiden kantavuus ja matala maavara voivat estää niiton runsaslumisina talvina.

Lännen Järviperkaus Oy:n kehittämällä rinnekoneyhdistelmällä on saatu hyviä tuloksia talviniitossa. Yhdistelmässä rinnekoneeseen kiinnitetty kaksoissilppuri leikkaa, silppuaa ja puhaltaa silpun toisen rinnekoneen vetämään, jalaksilla varustettuun kärryyn. Leikkuuvauhti on ollut noin 4 ha/päivä. Yhdistelmä vaatii melko suuren kääntösäteen, mutta hehtaarinkin alueita on pystytty leikkaamaan. Kahden laitteen yhdistelmä vaati erityistä tarkkuutta kivien ja muiden esteiden havaitsemiseen. Koneketju vaatii lavettikuljetuksen. Kapeimmille teille ei laveteilla pääse, mutta koneet voidaan ajaa ison tien varresta leikkuualueelle.

Talviniittoyhdistelmä

Lännen Järviperkaus Oy:n kehittämällä rinnekone-kaksoissilppuri -yhdistelmällä tehtiin ruovikon talvileikkuita Maskussa maaliskuussa 2013. Kuva Ritva Kemppainen.

 

Julkaistu 29.6.2014 klo 23.23, päivitetty 20.6.2017 klo 10.15