Rahoitusmahdollisuudet

Monet eri lähteet tarjavat rahoitusmahdollisuuksia ranta-alueiden kunnostamiseen

  • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (perinnebiotooppien kunnostus ja hoito, kosteikkojen perustaminen ja hoito, suojavyöhykeiden ja luonnonhoitopeltojen hoito, paikallisen kehittämisen LEADER-rahoitus, innovaatio- ja kehittämishankkeet)
  • Etelä-Suomen metsien suojeluohjelma METSO (esim. hakamaat, metsälaitumet, maankohoamisrannikkon sukkessiometsät, lehdot, tulvametsät)
  • Kansalliset ja kansainväliset suurhankkeet (Life+, Integration Life, Interreg, EIP)
  • Saariston ympäristönhoitoavustukset, vesistökunnostusten tuet sekä eri säätiöiden jakamat tuet

Monet esitetyistä hoitotöistä ovat yksittäisten maanomistajien toteuttavissa. Suunnitelmissa kuitenkin kannustetaan yhteistyöhön naapureiden kanssa, yhteisvesialueen omistajien kesken tai eri yhdistysten kautta. Yhteistyöllä voidaan alentaa esimerkiksi peruskunnostuskustannuksia, kun yhdessä voidaan toteuttaa laajempien alueiden niittoja. Yhdistykset voivat myös paremmin saada rahoitusta, joiden myöntämisen edellytyksenä on usein hyötyjen saaminen laajemmalle yhteisölle.

Viljelijöiden lisäksi myös yhdistykset ja muut kuin aktiivisesti maata viljelevät henkilöt voivat hakea perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon tarkoitettuja maatalouden ympäristökorvauksia ja investointitukia kunhan kohteen vähimmäiskoko on 0,3 ha. Yksittäinen maanomistaja voi myös vuokrata maa-alueensa viljelijälle, joka järjestää alueen hoidon ja hakee korvauksia.

Rantalaidun Jungfruskärissä

Rantalaidun Jungfruskärissä. Karja lepäilee mielellään ylemmillä, kuivemmilla rannan osilla. Kuva: Ritva Kemppainen.

Ranta-alueiden monikäyttösuunnitelman valmistumisen jälkeen tulisi varata resursseja hoitotoimien toteutuksen edistämiseen ja neuvontaan

Neuvonnalla on suurin tarve ranta-alueen monikäyttösuunniteman valmistumisen jälkeen. Suunnitelmissa on huomioitu hoitokuvioiden käytännön toteutuksen kannalta tärkeät asiat, kuten tarkat rajaukset, varasto- ja lastauspaikat, tieyhteydet ja aitausmahdollisuudet niin, että hoito on käytännössä että mahdollista toteuttaa.

Toteuttajan tulee hankkia mahdolliset maanomistajaluvat tai laatia vuokrasopimukset, tehdä vesiniitoissa vesikasvien niittoilmoitus, hakea mahdollista lupaa poiketa suojelualueiden rauhoitusmääräyksistä ja tehdä hakemukset hoitotoimien rahoittajille.

Erityisesti yhteisomisteisilla alueilla haasteena on saada mielipide tai lupa suunniteltuihin hoitotoimiin, koska järjestäytyneetkin osakaskunnat kokoontuvat melko harvoin. Järjestäytymättömät yhteisvesialueet ovat kuitenkin suunnittelun ja töiden toteutuksen kannalta haastavimpia, etenkin jos omistajia on paljon.

Lue lisää

Julkaistu 30.6.2014 klo 0.42, päivitetty 20.6.2017 klo 12.36