Murskaus

Ruovikon niittomurskaus on menetelmä, jota käytetään umpeenkasvaneiden rantaniittyjen peruskunnostukseen. Yleensä kasvillisuus on pääasiassa ruovikkoa, jota karja ei yksinään laiduntamalla saa hävitettyä, koska eläimet karttavat tiheää, ylivuotista ja kovakortista ruovikkoa. Niittomurskauksessa ruokokasvusto leikataan maan tasalle ja samalla ruoko murskaantuu pieneksi silpuksi. Kun vanha kasvusto on poissa, pääsee karja paremmin syömään uutta kasvavaa ruokoa.

Murskaus avaa nopeasti ja tehokkaasti niityn veteen asti

Kun peruskunnostuksen tekee huolellisesti ja sen jälkeen alueelle tuodaan ajoissa keväällä riittävä määrä eläimiä, ei tiheää ruovikkoa pääse uudelleen syntymään, kasvillisuus mataloituu vähitellen ja muuttuu rantaniityn lajistoksi. Laidunpainetta voi kuitenkin olla aluksi vaikea optimoida alueelle ja vaihteleviin kasvukausiin sopivaksi, joten peruskunnostusta tai täydennysniittoa voidaan joutua tekemään useaan otteeseen. Kunnostustarve voi vaihdella alueen sisällä, esimerkiksi hyvin pehmeät ja upottavat alueet voivat jäädä kokonaan laiduntamatta eläinten karttaessa niitä. Näille alueille voidaan tarvita toistuvaa koneellista niittoa, jonka myötä maapohja tiivistyy ja alkaa kestää karjan laidunnusta.

Alla kuvia Eurajoen Väkkäränperällä (2,5 ha) ja Mynälahden Pyhärannassa (3 ha) tehdyistä niittomurskauksista. Niitto tehtiin rinnekoneella, johon oli kiinnitetty niittomurskain. Niittomurskauksen aikamenekki oli 0,5 - 1 ha/h. Molemmilla kohteilla oltiin aloittamassa merenrantaniityn hoitoa laiduntamalla

Maisema auki niittomurskauksella

 
Väkkäränperän loivalla ja kovapohjaisella rannalla murskattiin ruovikko maarannan lisäksi vesirajasta.
 

 

Murskaus mahdollisti tehokkaan alun rantaniityn palautumiselle ja maisema avautui upeasti avovesialueelle.
 

 

Ylämaankarja aloitti kohteen laiduntamisen heti seuraavana keväänä ja jo ensimmäisen laidunkauden jälkeen alue oli kauttaaltaan matalakasvuinen ja avoin veteen asti.
 
 

(kuvia klikkaamalla avautuvat kuvat suurempina)

Kuvat: Ritva Kemppainen
 

Avautunut ranta
laidunnettu kunnostettu ranta

Mynälahden Pyhärannassa maalla kasvava ruovikko ja vesiraja niittomurskattiin, mutta vesirajan ulkopuolelle jäi ruovikkoa kapeaksi vyöhykkeeksi. Vesialueelta oli aiemmin niitetty ruovikkoa Truxorilla, mutta kummallakaan laitteella ei saatu hankalinta matalassa vedessä kasvavaa ruovikkoa leikattua. Murskauksen jälkeen syksyllä oli Pyhärannassa ruoko lähtenyt uuteen kasvuun. Harva kasvusto ei vaikeuttane seuraavana keväänä alkavaa laidunnusta, mutta uudelleen versominen on syytä huomioida (murskaus suositeltavaa kasvukauden lopulla).
Julkaistu 29.6.2014 klo 20.35, päivitetty 20.6.2017 klo 9.37