Juurakon äestys

Niittomurskauksen lisäksi voidaan rantaviivassa rikkoa ruovikon juurakkoa äestämällä tai jyrsimällä, jolloin syntyy kahlaajille ruokailualueena tärkeää lieterantaa. Tämä on tarpeen vesirajassa etenkin pehmeäpohjaisilla rannoilla, jonne ei karja välttämättä uskalla mennä. Äestämällä tällaisetkin rannat saadaan avoimeksi ja muutaman koneellisen käsittelyn jälkeen ranta tiivistyy karjankin kuljettavaksi.

Juurakon rikkominen hidastaa ruovikon kasvua ja pitää rannan pidempään avoimena

Ranta-alueita voidaan jyrsiä tai äestää esimerkiksi maatalousjyrsimillä. Kovapohjaisilla rannoilla jyrsintä voidaan tehdä maatalouskalustolla, pehmeäpohjaisilla rannoilla voidaan käyttää tela-alustaisia koneita. Jyrsimisen tarkoituksena on rikkoa ruovikon juurakko, mikä usein hävittää ruovikon pidemmäksi aikaa jo yhden hoitokerran jälkeen.

Jyrsinnän tulos

Mynälahdella on jyrsimällä aikaansaatu veteen asti avointa rantaniittyä ja  edustavaa lieterantaa kahlaajien ruokailualueeksi. Kuva Ritva Kemppainen.

Julkaistu 29.6.2014 klo 20.59, päivitetty 3.8.2016 klo 14.08